Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Børn Skole og specialundervisning Spørgsmål - svar skole og specialundervisning 10. klasse og specialskole når eleven fylder 18 år

Handlinger tilknyttet webside

10. klasse og specialskole når eleven fylder 18 år

Kan min datter begynde i 10. klasse på en specialskole og færdiggøre denne, selvom hun fylder 18 år i løbet af skoleåret?

Kan min datter begynde i 10. klasse på en specialskole og færdiggøre denne, selvom hun fylder 18 år i løbet af skoleåret?

Min datter går i 9. klasse på en specialskole. Jeg ønsker at hun skal fortsætte i 10. klasse efter sommerferien. Jeg har hørt, at dette ikke kan lade sig gøre, fordi hun bliver 18 år i løbet af skoleåret. Jeg ønsker at vide, om min datter kan begynde i 10. klasse på en specialskole og færdiggøre denne, selvom hun fylder 18 år i løbet af skoleåret?

 
Det korte svar


DUKHs korte svar er: Ja, din datter kan godt begynde i 10. klasse og har ret til at færdiggøre denne, selvom hun fylder 18 år i løbet af skoleåret. Kommunen har pligt til at give din datter et egnet specialundervisningstilbud i 10. klasse, hvis du og din datter ønsker dette.

Folkeskolelovens § 20, stk. 6 siger, at elever der fylder 18 år i løbet af skoleåret, har ret til at fortsætte skolegangen skoleåret ud. Det betyder altså, at din datter har ret til at afslutte sin 10. klasse, selvom skoleåret rækker ud over hendes fyldte 18. år. Dette gælder også, når din datter går i 10. klasse på en specialskole.

I det uddybende svar nedenfor forklarer DUKH reglerne for retten til at modtage specialundervisning i 10. klasse. Desuden uddyber vi retten til at færdiggøre 10. klasse, selvom eleven fylder 18 år i løbet af skoleåret.

 

Det uddybende svar


Retten til at gå i 10. klasse – gælder også for elever der modtager specialundervisning
Elever der ønsker at fortsætte deres skolegang i 10. klasse har ret til at få et egnet 10. klassestilbud. Dette gælder, uanset om eleven går i folkeskolen, eller om eleven går i et specialundervisningstilbud fx en specialskole. Retten til at modtage specialundervisning i 10. klasse gælder også, selvom eleven ikke længere har pligt til at gå i skole fordi undervisningspligten er ophørt. Folkeskolelovens § 20, stk. 1 og 2 siger, at kommunen er forpligtet til at sørge for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Dette gælder også elever, der ønsker at gå i 10. klasse. Se Klagenævnets K-meddelelse nr. 36.

Hvis en elev får afslag på et 10. klasses skoletilbud, bør forældrene bede skoleforvaltningen om en skriftlig afgørelse. Afgørelsen skal blandt andet indeholde en begrundelse for afslaget og en klagevejledning. Dette står i Forvaltningslovens §§ 22- 25. Forældrene har mulighed at klage til Klagenævnet for Specialundervisning, hvis eleven får afslag på et 10. klasses skoletilbud, der ikke imødekommer elevens behov for specialundervisning.

En elev har ret til at færdiggøre 10. klasse, selvom eleven fylder 18 år i løbet af skoleåret
Som tidligere nævnt har elever der fylder 18 år i løbet af skoleåret, ret til at fortsætte skolegangen skoleåret ud. Dette står i folkeskolelovens § 20, stk. 6. Hvis kommunen afviser, at en elev kan færdiggøre 10. klasse, fordi denne fylder 18 år i løbet af skoleåret, kan forældrene henvende sig til Tilsynet. Tilsynet fører tilsyn med kommunerne og regionerne i forhold til, om disse overholder lovgivningen. Forældrene kan også henvende sig til Folketingets Ombudsmand, hvis alle andre klagemuligheder er forsøgt.


Link til lovgrundlag

 

Hvis du vil vide mere

 

Sidst opdateret 07/12 2018.