Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Børn Skole og specialundervisning Spørgsmål - svar skole og specialundervisning Bevares specialskole ved flytning?

Handlinger tilknyttet webside

Bevares specialskole ved flytning?

Bevarer vores søn sin specialskole, hvis vi flytter til en anden kommune?

Bevarer vores søn sin specialskole, hvis vi flytter til en anden kommune?

Min søn på 15 år går i 8. klasse på specialskole i en anden kommune end vores bopælskommune. Vi har benyttet os af det frie skolevalg. Han er selvtransporterende. Hvis vi flytter til en helt tredje kommune - vil han så kunne fortsætte på nuværende specialskole?

 

Svar:

Ja, din søn vil som udgangspunkt kunne fortsætte i nuværende skole. Det fremgår af folkeskolelovens § 36, stk. 4, at en elev, der er optaget i en skole, har ret til at fortsætte skolegangen her. Det gælder også elever, der flytter til en anden bopæl under skoleforløbet.

Når der er tale om specialundervisning, skal kommunen årligt revurdere, om behovet stadig er opfyldt, og om det er det rigtige tilbud din søn har. Finder kommunen f.eks., at din søn ikke længere har behov for specialundervisning på en specialskole, men kan klare sig med støtte i en almindelig folkeskole, kan der jo i princippet blive tale om at flytte din søn. Men den situation har i princippet ikke noget med frit skolevalg at gøre. 

Hvis kommunen på et tidspunkt finder, at din søn skal flyttes til et almindeligt skoletilbud, har I mulighed for at klage til Klagenævnet for Specialundervisning, jf. reglerne i folkeskolelovens § 51, stk. 3.

Sidst opdateret 14/01 2014.