Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Børn Skole og specialundervisning Spørgsmål - svar skole og specialundervisning Dækning af transport til praktiksted

Handlinger tilknyttet webside

Dækning af transport til praktiksted

Hvem skal dække transport til praktiksted?

Hvem skal dække transport til praktiksted?

Jeg har en søn der går i en special klasse. Vi hører under A kommune, men da vores søn skulle starte i skole, havde kommunen ingen tilbud, hvor kørestol kunne komme godt rundt. De foreslog så, at vi kiggede på en skole i en anden by beliggende i B kommune. Der er derfor en skoleaftale mellem A og B kommune, som A kommune betaler til. 

Nu er han blevet så stor, at praktik er noget han må begynde at prøve og næste år endnu mere. Men skolen i B kommune vil ikke dække en taxa ud til praktikpladsen. Han bliver kørt fra hjemmet og i skole i taxa hver dag.

Vi har så kontaktet vores kommune for at høre, om vi kan få dækket merudgift til benzin, og så har vi selv taget ferie for at kunne køre ham. Det holder imidlertid slet ikke til næste år, hvor de reelt må komme i praktik i 12 uger på et år. Det har vi jo ikke mulighed for at klare. Men vi kan dog ikke forstå, at sådan noget ikke kan bevilges.
Vores kommune siger, at skolen skal dække, og skolen siger, at det dækker de ikke. Det er forståeligt, at de ikke dækker transport til nogen elever, men det er så også en forudsætning at de kan anvende offentlige transportmidler. Det kan vores søn ikke.
Er der nogen der ved hvorledes vi kan komme videre. Evt. noget vi kan henvise til, hvor dette bør kunne dækkes det ene eller det andet sted.


Svar:

Vi går ud fra, at der er tale om folkeskolens praktik i forbindelse med overgangen til ungdomsuddannelserne, det vil sige, vejlednings- og undervisningsforløbet - også kaldt "Brobygning". Under brobygning til ungdomsuddannelse, er eleven berettiget til befordring efter de regler, der gælder for den skoleform (her folkeskolen), hvorfra elevens brobygning udgår, jf. lov om vejledning om uddannelse og erhverv m.v.

Når jeres søn pga. handicap ikke er i stand til at transportere sig selv til praktikstedet, har han derfor ret til at få dækket transporten mellem praktikstedet og hjemmet efter folkeskolelovens § 26, stk. 2Du kan læse mere om transport efter folkeskoleloven i DUKH's netsvar: "Når barnet ikke magter fællestransport til specialskole".

Vi vil anbefale, at du kontakter skoleforvaltningen og evt. henviser til følgende:
Folkeskoleloven, § 26 stk. 2.
Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen, § 6 og 7.
Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., § 10 f, stk. 2.

Sidst opdateret 19/09 2014.