Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Børn Skole og specialundervisning Spørgsmål - svar skole og specialundervisning Frit skolevalg og dagbehandlingsskole

Handlinger tilknyttet webside

Frit skolevalg og dagbehandlingsskole

Gælder det frie skolevalg også til dagbehandlingskole?

Gælder det frie skolevalg også til dagbehandlingskole?

”Min søn med Asgpergers er visiteret til en dagbehandlingsskole. Vi er bekymrede for, om den skole han er visiteret til, er det rette tilbud for ham. Vi ved, at der i følge folkeskoleloven er frit skolevalg også for specialskoler, men ifølge kommunen har vi ikke frit skolevalg, når det drejer sig om en dagbehandlingsskole. Er det korrekt?”

Svar:

Det er desværre ikke muligt at give et endegyldigt svar på dit spørgsmål, idet der ikke nogen steder i lovgivningen m.v. er givet svar på, hvorvidt det frie skolevalg som følger af folkeskolelovens § 36, stk. 3 kan tilsidesættes/suspenderes, når et barn henvises til en dagbehandlingsskole. En dagbehandlingsskole er en foranstaltning, der har lovhjemmel i både servicelovens § 52, stk. 3 nr. 3 og folkeskolelovens § 20, stk. 5.

Kombination af lovgivning
Når tilbuddet ydes som en kombination af 2 forskellige lovgivninger – serviceloven og folkeskoleloven – giver det visse udfordringer, idet de to lovgivninger ikke giver dig de samme  rettigheder i forhold til ”frit valg”.

Specialundervisningsdelen i din søns dagbehandlingstilbud bevilges efter folkeskolelovens § 20, stk. 2. Her har du frit skolevalg som alle andre jf. folkeskolelovens § 36, stk. 3.

Behandlingsdelen i din søns dagbehandlingstilbud bevilges som en foranstaltning efter servicelovens § 52, stk. 3. nr. 3. Her er det kommunen, der bestemmer, hvem der i praksis skal udføre behandlingsopgaven jf. begrebet ”faktisk forvaltningsvirksomhed” (læs evt. mere herom i pkt 341 i retssikkerhedsvejledningen). Du har derfor ikke ”frit valg” ift. dagbehandlingsdelen og som udgangspunkt heller ikke mulighed for at klage over kommunalbestyrelsens afgørelse om, hvem der skal forestå din søns behandling eller hvordan behandlingen skal udføres. Det skal dog nævnes, at du har mulighed for at klage til Ankestyrelsen over, at indholdet af den behandling, som kommunen peger på ikke dækker/lever op til det behov din søn har for behandling.

Borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag
Det er vigtigt at understrege, at kommunen altid skal inddrage dig, så du får mulighed for at 
få medindflydelse i din søns sag. Dette fremgår af retssikkerhedslovens § 4. Kommunen skal altså inddrage/samarbejde med dig i afdækningen af, hvilket dagbehandlingstilbud der vil være egnet for din søn, men det er kommunen der har beslutningskompetencen.

Begrænsning af frit skolevalg
Hvis det er muligt at imødekomme din søns behov ved at henvise ham til et skoletilbud, hvor behandlingsdelen er adskilt og ikke indgår som en del af din søns skoletilbud, er jeres ret til det frie skolevalg opretholdt jf. folkeskolelovens § 36, stk. 3. Hvis dette ikke kan lade sig realisere, og hvis kommunen sagligt kan begrunde, at din søns behov kun kan dækkes ved, at han henvises til et dagbehandlingstilbud, hvor skole og behandling kombineres, er det DUKH's  umiddelbare opfattelse, at det frie skolevalg ikke kan lade sig gøre.

Klage over specialundervisningsdelen
Hvis du mener, at din søns behov for specialundervisning ikke tilgodeses i det dagbehandlingstilbud, som kommunen henviser ham til, eller du er uenig i kommunens afgørelse om henvisning til specialundervisning i et dagbehandlingstilbud jf. folkeskolelovens § 20, stk. 5, kan du klage over dette til Klagenævnet for Specialundervisning jf. folkeskolelovens § 51, stk. 9 inden 4 uger fra modtagelse af kommunens afgørelse.

Læs mere

K-meddelelse nr. 38: Kommunen skal træffe afgørelse om henvisning til dagbehandlingstilbud efter både servicelovens og folkeskolelovens regler.

Sidst opdateret 06/12 2017.