Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Frit skolevalg og specialskoler

Gælder frit skolevalg også specialskoler?

Gælder frit skolevalg også specialskoler?

Vores barn på 10 år har gået i en friskole og modtaget fuldtidsstøtte i undervisningen sammen med et andet barn. Vores barn har haft vanskeligt ved at følge med i undervisningen og har store problemer med socialt at blive integreret i klassen. Vores barn bruger stadig ble. Vi selv og skolen finder derfor, at det vil være mere rigtigt for vores datter at komme i specialskole. Vi har fundet en specialskole, som vi synes virker ideel, og som vores nuværende skole anbefaler. Vi har besøgt specialskolen, og de vurderer også, at vores datter vil passe perfekt ind der. 

Vi har derfor henvendt os til PPR i vores kommune, men de vil ikke visitere vores datter til specialskolen, men i stedet til en specialklasse på en af kommunens skoler. 

Spørgsmålet er derfor, om vi kan benytte os af det frie skolevalg i denne situation. PPR siger, at det kan vi ikke, fordi vi vil have vores datter i en specialskole, mens de mener at en specialklasse vil være det rigtige til hende.

 

Svar: 

Som udgangspunkt har også forældre til børn med behov for specialundervisning mulighed for at anvende det frie skolevalg, hvis der er plads på den valgte skole. Det frie valg begrænses dog af, at der er et "relevant specialundervisningstilbud" på den ønskede skole.  Når kommunen peger på en specialklasse som tilstrækkelig, vil I ikke umiddelbart kunne vælge en specialskole. Dette skyldes, at I ikke kan vælge et undervisningstilbud, som er mere vidtgående end det tilbud, kommunen har visiteret til. Reglerne om det frie skolevalg fremgår af folkeskolelovens § 36 stk. 3 og § 40 stk. 2. 

I har mulighed for at klage over kommunens tilbud, hvis I mener det er utilstrækkeligt til at dække jeres barns behov for specialundervisning efter folkeskolelovens § 51 stk.3. Klagenævnet for  specialundervisning kan ikke tage stilling til spørgsmål om frit skolevalg, men kun om kommunens undervisningstilbud tilgodeser elevens specialundervisningsbehov. 

Sidst opdateret 13/06 2019.