Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Hjemsendelse fra skole

Må skolen sende vores dreng hjem mod vores vilje?

Må skolen sende vores dreng hjem mod vores vilje?

Jeg har en dreng på 8½ år. Han har en mindre udviklingsforstyrrelse. Han går i 2. kl. i almindelig folkeskole uden støttetimer i øjeblikket. Han har tidligere i perioder haft henholdsvis 5 eller 8 støttetimer om ugen.

Mit spørgsmål går på, om skolen må bede forældre holde elever hjemme i bestemte timer om ugen eller bede forældre hente deres børn f.eks. kl. 12.00 nogle dage om ugen. Her tænker jeg, hvis det er mod forældrenes vilje.

 

Svar

Nej, din søn kan som hovedregel ikke sendes hjem fra skolen mod jeres vilje.  I bekendtgørelsen om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden fremgår det, at I som forældre bør være orienterede, hvis eleverne sendes hjem før undervisningens ophør, og at elever som udgangspunkt ikke bør sendes hjem med mindre forældrene har accepteret dette. I bekendtgørelsen er denne mulighed kun gældende for skolens ældre elever. Normalt gælder dette elever i 8. - 10. klasse. Jeg kan se, at din søn ikke tilhører den aldersgruppe.

Der er mulighed for, at skolelederen i særlige tilfælde kan sende en elev hjem. Dette vil kunne ske i situationer, hvor hjemsendelsen bruges som straf. En hjemsendelse brugt som straf kan ikke ske uden forudgående orientering af forældrene. Denne form må kun bruges i de situationer, hvor der er givet andre påtaler og advarsler i forbindelse med dårlig adfærd. Muligheden for dette fremgår af Bekendtgørelse om foranstaltninger til fremme af god ro og orden i folkeskolen.

Jeg kan ikke læse i dit spørgsmål, hvorfor din søn bedes hentet, men såfremt grunden til hjemsendelse er manglende ressourcer, mener jeg, at I bør klage til skolebestyrelsen over lederens håndtering af ressourcerne. Det er vejledende reguleret, hvor mange timer børn skal undervises, alt efter hvilket klassetrin de går på. Ligeledes er det kommunens ansvar, at alle børn kan få undervisning, også selvom de skulle have særlige behov.

Lovgrundlag:

Sidst opdateret 22/10 2015.