Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Børn Skole og specialundervisning Spørgsmål - svar skole og specialundervisning Transport til skole – delebørn

Handlinger tilknyttet webside

Transport til skole – delebørn

Kan der bevilges skolebefordring til begge deleforældre, når barnet bor lige meget hos hver af forældrene?

Kan der bevilges skolebefordring til begge deleforældre, når barnet bor lige meget hos hver af forældrene?

Vores søn på 10 er infantil autist og modtager specialundervisning i en specialklasse for børn med samme lidelse. Hidtil er han blevet hentet og bragt af skolens transportordning. Pga. sit handicap kan han ikke selv tage i skole – det bliver han aldrig i stand til.

For 3 mdr. siden flyttede vi forældre fra hinanden, og vores søn er blevet ”delebarn” – dvs. han bor 7 dage af gangen hos os hver. Vi bor i samme skoledistrikt, men ca. 2 km. fra hinanden.

Vi har nu fået besked fra skolen om, at vi ikke længere kan få kørsel til begge forældre, men nu må vælge, hvem der skal have det. Dvs. en af os må fremover selv sørge for transporten af vores søn.

Har kommunen ret til at beslutte dette – hvad siger loven?

Svar:

Ja – kommunen har ret til at beslutte dette, og det er helt i overensstemmelse med loven.

Reglerne fremgår af folkeskolelovens § 26 og Bekendtgørelsen om befordring af elever i folkeskolenJf. § 1 i bekendtgørelsen skal kommunen sørge for befordring i forhold til det hjem, hvor barnet har folkeregisteradresse. Forældre med fælles forældremyndighed - hvor forældrene begge bor i skoledistriktet, og hvor barnet opholder sig lige meget hos begge forældre – kan vælge, hvilket af de to hjem befordringen skal ske til.

Hvis kun den ene forældre bor i skoledistriktet, er det hertil befordringen gælder. Som udgangspunkt kan udgiften til transport til den anden forældre heller ikke dækkes som en merudgift efter servicelovens § 41, jf. sektoransvarlighedsprincippet (se principafgørelse 116-11).

Går barnet i SFO i tilknytning til skolen – og befordring ikke kan dækkes via skolekørsel - kan I søge om at få transportudgiften dækket som en merudgift efter § 41.

Efter folkeskoleloven kan transport til og fra SFO og hjem etableres – men kun hvis det ikke indebærer etablering af særskilt befordring. Efter befordringsbekendtgørelsens § 1, stk. 2 gælder det nemlig, at kommunen alene har pligt til at sørge for befordring af børn mellem skolefritidsordning og hjem, hvis det kan ske uden etablering af særskilt befordring og dermed uden merudgift for kommunen.

 I øvrige situationer kan transporten i forhold til SFO altså søges dækket som merudgift efter servicelovens § 41. Dette forudsætter selvfølgelig , at barnet er omfattet af målgruppen for servicelovens § 41.

Sidst opdateret 16/09 2014.
Nyhedsmail fra DUKH