Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Lang transporttid fra skole

Kan det være rigtigt, at min søn skal bruge 1,5 på at blive kørt hjem?

Kan det være rigtigt, at min søn skal bruge 1,5 på at blive kørt hjem?

Min søn med diagnosen ADHD går i en specialskole/sfo og bliver i den forbindelse hentet og bragt med taxi. Vi oplever oftere og oftere rigtig lang transport tid i den forbindelse - både i hverdagene og i ferierne.

Han bliver hentet ca. 15.15 fra sfo og er tit ikke hjemme før kl 16.55 - altså rigtig lang tid, hvor de kører rundt og aflevere børn i hele kommunen. Er der ingen regler for, hvor længe de må være undervejs?

 

Svar

Det er DUKHs vurdering, at der ikke eksisterer en  konkret grænse for, hvor lang tid børn må være undervejs i en transportordning til og fra specialskole. Men der er regler for, hvor lang tid eleverne f.eks. max. må vente på skolen, før de bliver kørt hjem med en transportordning.

Vi går ud fra, at din søn går i et heldagstilbud, hvor skole og SFO er en samlet enhed, og at kommunen har forpligtigelsen til at sørge for transporten efter Folkeskolelovens § 26.

I følge Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen § 6 skal kommunen sørge for befordring af elever, hvor transporten (pga. elevens sygdom eller handicap) er en forudsætning for, at eleven kan følge undervisningen.  Kommunen kan opfylde befordringsforpligtigelsen ved at henvise til en fælles befordringsordning for skolens øvrige elever, i det omfang eleven er i stand til det, og såfremt eleven ikke får længere ventetid end sammenlagt 60 minutter dagligt. Om nødvendigt må der indrettes særskilt befordring mellem hjemmet og/eller skolen og nærmeste offentlige transport.

Såfremt det er nødvendigt, at eleven følges til og fra skole, betaler kommunen desuden eventuel udgift ved ledsagerens befordring.

Konklusion

Der bør tages hensyn til din søns handicap i forhold til transporttiden og umiddelbart lyder 1½ time hver vej som lang tid. Det fremgår imidlertid ikke af din mail, hvor langt der er mellem skole/sfo og hjem. Det har selvfølgelig betydning for transporttiden. Vi vil anbefale, at I kontakter kommunen og anmoder om at få ordningen ændret eller evt. etableret en anden løsning, så transporttiden bliver mindre.

Sidst opdateret 13/06 2019.