Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Børn Skole og specialundervisning Spørgsmål - svar skole og specialundervisning Liste spørgsmål og svar - skole

Handlinger tilknyttet webside

Liste spørgsmål og svar - skole

Dynamisk liste, der samler spørgsmål om skole, SFO og specialundervisning
10. klasse og specialskole når eleven fylder 18 år
Kan min datter begynde i 10. klasse på en specialskole og færdiggøre denne, selvom hun fylder 18 år i løbet af skoleåret?
Afgørelse vedr. supplerende undervisning i folkeskolen
Har vi ret til en skriftlig afgørelse vedr. supplerende undervisning i folkeskolen, når vores barn kun får 5 timers supplerende undervisning om ugen?
Anmodning om anden psykolog i PPR
Kan vi som forældre få en anden psykolog i PPR?
Bevares specialskole ved flytning?
Bevarer vores søn sin specialskole, hvis vi flytter til en anden kommune?
Dækning af transport til praktiksted
Hvem skal dække transport til praktiksted?
Erstatningsansvar i skolen
Hvem skal betale, hvis mit barn med handicap ødelægger ting i skolen, og kan jeg søge udgiften dækket som merudgift?
Frit skolevalg og dagbehandlingsskole
Gælder det frie skolevalg også til dagbehandlingskole?
Frit skolevalg og specialskoler
Gælder frit skolevalg også specialskoler?
Hjemsendelse fra skole
Må skolen sende vores dreng hjem mod vores vilje?
Hvem henviser til tilbud i anden kommune?
Hvem henviser til et specialskoletilbud, der ligger i anden kommune?
Inklusion i folkeskolen
Hvilke muligheder har vi, hvis vi gerne vil have, at vores søn skal inkluderes i almindelig folkeskole?
Lang transporttid fra skole
Kan det være rigtigt, at min søn skal bruge 1,5 på at blive kørt hjem?
Medicingivning i skoletiden
Hvem har ansvaret for at give mit barn medicin i skoletiden?
Når barnet ikke magter fællestransport til specialskole
Hvem skal betale for transport til specialskole, når fællestransporten ikke kan anvendes?
Pædagogisk-psykologisk vurdering når der ikke er behov for specialpædagogisk bistand
Kan vi kræve at få en pædagogisk-psykologisk vurdering af vores søn i skoleregi, når der ikke er behov for specialpædagogisk bistand?
Ret til at forblive på specialskole ved flytning og fortsat ret til transport
Retten til at forblive på specialskole ved flytning af bopæl – og fortsat ret til transport som følge af handicap.
Transport til skole i anden kommune
Kan vi få dækket transportudgifter til skole, vi selv har valgt i en anden kommune?
Sidst opdateret 30/08 2013.
Explorer Portlet