Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Børn Skole og specialundervisning Spørgsmål - svar skole og specialundervisning Når barnet ikke magter fællestransport til specialskole

Handlinger tilknyttet webside

Når barnet ikke magter fællestransport til specialskole

Hvem skal betale for transport til specialskole, når fællestransporten ikke kan anvendes?

Hvem skal betale for transport til specialskole, når fællestransporten ikke kan anvendes?

Sagen drejer sig om vores datter på 8 år, som har gået i autisme-specialskole siden den januar 2013. Vi er blevet godkendt af kommunen til støtte efter § 41 (merudgifter) og § 42 (taby arbejdsfortjeneste) i serviceloven. Skolen har vurderet, at vores datter ikke magter taxakørsel (skoletilbuddet indeholder taxakørsel). Vi har derfor været " frivillig tvunget" til at yde taxakørsel for vores datter til og fra skole. Dette har vi gjort, siden hun startede på skolen. Vi har 2 gange søgt om tilskud til benzin til og fra skole. Dette er blevet afvist med begrundelse af, at vores datter går i specialskole. Pt. får jeg (mor) tabt arbejdsfortjeneste i samarbejde med kommunen og skolen.

Vi søger lidt vejledning og hjælp til dette spørgsmål om merudgifter af benzin til og fra skole.
Kan det virkelig være rigtig at handicap-afdelingen i kommunen mener, at der ikke findes nogen lov på dette område?

Svar:

Der findes lovgivning, som beskriver, hvem der skal tage sig af transporten til og fra skole, når barnet pga. handicap ikke kan transporteres med offentlige transportmidler.

Det fremgår af dit spørgsmål, at der som en del af skoletilbuddet er taxakørsel - at skolen har vurderet at  jeres datter ikke magter at benytte denne - og I har selv måttet finansiere alternativ  transport. Det ser ud, som om det er socialforvaltningen I har søgt om dækning efter bestemmelsen om merudgifter, men her er blevet afvist.

Det er specialskolen, der som udgangspunkt skal sørge for transporten af jeres datter. Det følger af sektoransvarlighedsprincippet og af folkeskolelovens § 26.

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen fremgår det af § 6:

§ 6. Kommunalbestyrelsens befordringsforpligtelse for syge og invaliderede elever, jf. folkeskolelovens § 26, stk. 2, kan opfyldes ved, at eleven, i det omfang eleven er i stand dertil, henvises til at benytte en for skolens øvrige elever etableret befordringsordning eller offentlig transport. Det er en betingelse, at eleven ikke derved får længere ventetid end sammenlagt 60 minutter dagligt. Om nødvendigt må der indrettes særskilt befordring mellem hjemmet og/eller skolen og nærmeste offentlige transport.

Stk. 2. I det omfang eleven er i stand til at befordre sig til og fra skole ved egen hjælp, hvis der stilles en sygecykel, en kørestol eller lignende hjælpemiddel til elevens rådighed, kan kommunalbestyrelsen opfylde sin befordringsforpligtelse ved at afholde udgiften til anskaffelse og vedligeholdelse af det pågældende hjælpemiddel.
Stk. 3. Hvis det er nødvendigt, at eleven følges til og fra skole, afholder kommunalbestyrelsen en eventuel udgift til ledsagerens befordring.

I bør derfor bede om en afgørelse/bevilling efter folkeskolelovens § 26.

I tilfælde, hvor kørslen ikke er omfattet af folkeskolelovens § 26 (f.eks. kørsel fra fritids/pasningstilbud og hjem), kan transporten søges dækket efter servicelovens § 41 som en merudgift ved forsørgelsen.

Links:
Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen
Ankestyrelsens principafgørelse 32-18 vedr. sektoransvarlighedsprincippet.

Sidst opdateret 23/06 2018.