Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Børn Skole og specialundervisning Spørgsmål - svar skole og specialundervisning Pædagogisk-psykologisk vurdering når der ikke er behov for specialpædagogisk bistand

Handlinger tilknyttet webside

Pædagogisk-psykologisk vurdering når der ikke er behov for specialpædagogisk bistand

Kan vi kræve at få en pædagogisk-psykologisk vurdering af vores søn i skoleregi, når der ikke er behov for specialpædagogisk bistand?

Kan vi kræve at få en pædagogisk-psykologisk vurdering af vores søn i skoleregi?

Vi har en søn, der går i 4. klasse. Vi synes ikke, at han kan følge med i skolen, og vi vurderer selv, at han har visse indlæringsvanskeligheder. Når vi snakker med skolen om det, slår de det bare hen. Skolen vurderer ikke, at der er behov for understøttende undervisning eller anden støtte i skolen. Vi er med på, at hans vanskeligheder ikke er så store, at der er behov for specialpædagogisk bistand.

Vi vil gerne have en pædagogisk-psykologisk vurdering af ham i PPR-regi, men kan vi kræve at få det?

Svar:

Nej, I kan som forældre i den nævnte situation ikke kræve at få en pæd.-psyk. vurdering af jeres søn, men I kan anmode om det. Det fremgår af specialundervisningsbekendtgørelsens § 15, at hvis en elevs skolesituation giver anledning til alvorlig bekymring, kan skolelederen efter samråd med eleven og forældrene indstille eleven til en pæd.-psyk. vurdering, selv om eleven ikke kan anses for at have behov for specialpædagogisk bistand. Det fremgår endvidere af bestemmelsen, at I som forældre kan anmode skolens leder om en pæd.-psyk. vurdering af jeres barn, hvis I finder, at der er behov herfor. Hvis skolens leder afslår jeres anmodning, skal afslaget meddeles skriftligt. Der skal desuden gives en begrundelse for afslaget i henhold til bestemmelserne i forvaltningsloven.

Klageadgang

Der er ikke klageadgang i en situation, hvor en skoleleder afviser at lade jeres søn blive undersøgt i PPR-regi.  Fra pkt. 74 i specialundervisningsvejledningen: ”Skolelederens beslutning om henvisning eller afslag på henvisning af en elev til pædagogisk-psykologisk rådgivning kan ikke indbringes for kommunalbestyrelsen, jf. folkeskolelovens § 45, stk. 2, 2. pkt.
I denne bestemmelse står der: ”Lederens konkrete beslutninger vedrørende skolens elever inden for de mål og rammer og principper, som kommunalbestyrelsen henholdsvis skolebestyrelsen har fastsat, kan ikke behandles af kommunalbestyrelsen.”

Sidst opdateret 11/01 2016.