Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Børn Skole og specialundervisning Spørgsmål - svar skole og specialundervisning Ret til at forblive på specialskole ved flytning og fortsat ret til transport

Handlinger tilknyttet webside

Ret til at forblive på specialskole ved flytning og fortsat ret til transport

Retten til at forblive på specialskole ved flytning af bopæl – og fortsat ret til transport som følge af handicap.

Er der ret til at forblive på specialskole ved flytning til nabokommune, og er der fortsat ret til transport som følge af handicap?

Vores 10-årige søn går på en specialskole, hvor han trives rigtigt godt. Han har hidtil haft transportordning til og fra skole pga. sit handicap. Vi er imidlertid nødt til at flytte til nabokommunen af forskellige årsager.

Har vores søn mulighed for at blive på nuværende specialskole? Hvad med transporten - kan han fortsat få kørsel bevilget?

Svar:

Elever i folkeskolen, herunder specialundervisningselever, har som udgangspunkt ret til at blive gående på hidtidig skole, selv om familien flytter. Det følger af folkeskolelovens § 36, stk. 4.

Elever, der udnytter retten til at blive gående på hidtidig specielskole m.v. og som pga. sygdom eller invaliditet har behov for transport, har fortsat ret til transport efter folkeskolelovens § 26, stk. 2. Der er altså ikke tale om egenbetaling.

Undervisningsministeriet har udtalt, at der i denne situation ikke er tale om frit skolevalg efter folkeskolelovens § 36, stk. 3. Frit skolevalg indebærer – modsat reglen om at blive i sit nuværende skoletilbud - at der alene kan ydes transport, svarende til den udgift kommunen hidtil har haft. Læs evt. mere herom i dette netsvar.

Sidst opdateret 08/12 2015.