Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Børn Skole og specialundervisning Spørgsmål - svar skole og specialundervisning Transport til skole i anden kommune

Handlinger tilknyttet webside

Transport til skole i anden kommune

Kan vi få dækket transportudgifter til skole, vi selv har valgt i en anden kommune?

Kan vi få dækket transportudgifter til skole, vi selv har valgt i en anden kommune?

Vores søn er blevet visiteret til et specialskoletilbud. Vi har ønsket en skole udenfor vores egen kommune med speciale i ADHD, da vores kommune ikke har mulighed for at efterkomme hans behov på samme vis. Kommunen har nu sagt "ja" til skoletilbuddet i den anden kommune, såfremt vi selv betaler kørslen. Kan det nu også passe, at vi ikke har ret til at få betalt transporten?  

Svar:

Jeg går ud fra, at kommunen har givet jeres søn et lokalt skoletilbud med specialundervisning, som de mener er egnet for jeres søn, men at I har takket nej, fordi I ønsker et (bedre) tilbud om specialundervisning i en anden kommune.

I princippet er der efter folkeskoleloven frit skolevalg - også når det drejer sig om specialundervisning. Det fremgår af folkeskolelovens § 36, stk. 3.

Med virkning fra 1.8.2012 kan syge og handicappede elever, som benytter det frie skolevalg, kun få afholdt udgifter til befordring, som svarer til befordring til distriktsskolen eller den skole, som de er henvist til. Det fremgår af folkeskolelovens § 26, stk. 7Udgifter, der rækker herudover, skal eleven selv betale. Kommunen har altså ikke pligt til fuldt at sørge for transport, med mindre kommunen ikke selv råder over et egnet undervisningstilbud. Hvis kommunen ikke har et egnet tilbud, så skal den betale for hele transporten til et andet. Det vil sige dit spørgsmål afhænger af, hvor egnet, man vurderer, kommunens eget tilbud er i forhold til jeres søns handicap.

Hvis I vurderer, at det lokale skoletilbud, som kommunen tilbyder, ikke er egnet for jeres søn, har I mulighed for at klage til Klagenævnet for specialundervisning.

Giver Klagenævnet jer medhold i, at det tilbud, I ønsker er det rigtige, så skal kommunen også sørge for - og betale transporten. Læs mere på Klagenævnets hjemmeside om hvilke sager nævnet behandler.

Får I ikke medhold, kan I blive pålagt selv at betale for en del af transporten af jeres søn til skole.

Sidst opdateret 13/06 2019.