Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste som selvstændig

Kan man få tabt arbejdsfortjeneste som selvstændig?

Kan man få tabt arbejdsfortjeneste som selvstændig?

Jeg er netop blevet selvstændig og har derfor endnu ikke en indtjening. Derfor er jeg i tvivl, om jeg kan få tabt arbejdsfortjeneste (TA) på de dage, hvor jeg skal følge min datter til undersøgelser på sygehuset. Det fik jeg, da jeg var lønmodtager. Kan kommunen kræve dokumentation på et løntab? Jeg kan jo ikke passe mit arbejde på undersøgelsesdage, men endnu har jeg ikke et løntab, da jeg er i opstartsfasen med min virksomhed.

 

Svar: 

Jo, du har også som selvstændig mulighed for at få TA, hvis betingelserne for TA i øvrigt er opfyldt. Hvis der er tale om en nystartet virksomhed, hvor det er vanskeligt at finde frem til et realistisk beregningsgrundlag og indtægtstab, kan der tages udgangspunkt i udgiften til, hvad en vikar ville koste - eller et beregnet beløb på grundlag af tidligere indtægt. Sidstnævnte vil f.eks. være oplagt, hvis du hidtil har modtaget TA på enkeltdage som lønmodtager.

Yderligere oplysninger

Sidst opdateret 08/08 2019.
Explorer Portlet