Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Hvilken løn beregnes tabt arbejdsfortjeneste ud fra?

Er det min nye eller gamle løn, der danner grundlaget for tabt arbejdsfortjeneste?

Er det min nye eller gamle løn, der danner grundlaget for tabt arbejdsfortjeneste?

Min søn på 7 har GUA og ADHD. Min datter på fire er under udredning for ADHD. Jeg har fuldtidsjob og ansøgt kommunen om lønkompensation for 10 timer ugentligt, men har fået afslag.

Denne afgørelse har jeg klaget over. Kommunen fastholder sin afgørelse, og sagen ligger nu venter på behandling i Ankestyrelsen.

Mit spørgsmål er: Hvis jeg nu får medhold... Hvilken løn bruges til beregningen af kompensationen. Den jeg havde ved ansøgningstidspunkt i kommunen, eller den løn jeg måtte have på tidspunkt for afgørelse i Ankestyrelsen?

 

Svar:  

Hvis Ankestyrelsen giver dig medhold i, at du er berettiget til kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (TA) fra ansøgningstidspunktet, mener vi, at det er din løn på ansøgningstidspunktet, der danner grundlaget for beregningen af kompensation. Også selv om den først kommer til udbetaling, efter at styrelsen har truffet afgørelsen.

Der er dog ingen afgørelser fra Ankestyrelsen, der præcis omhandler en situation svarende til din.

Det er som udgangspunkt den seneste lønindtægt umiddelbart, før man overgår til TA, der skal anvendes som beregningsgrundlag. Det fremgår af børn og unge-vejledningen pkt. 239 og af principafgørelse fra C-19-05.

Hvis du er uenig i det beregningsgrundlag, som kommunen anvender, har du mulighed for at klage over dette til Ankestyrelsen.

Sidst opdateret 08/08 2019.
Explorer Portlet