Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Hvornår gælder de nye regler per 1.1. 2011

I hvilke tilfælde gælder de nye regler per 1. januar 2011 om tabt arbejdsfortjeneste?

I hvilke tilfælde gælder de nye regler per 1. januar 2011 om tabt arbejdsfortjeneste?

Min datter på 14 år har en kronisk lungesygdom.

Som familie er vi bevilget kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (TA) fuld tid 37 timer ugentligt til enten min mand eller jeg og lejlighedsvis til den af os, som ikke bruger bevillingen på fuld tid. Denne bevilling er netop forlænget til sommeren 2011.

Regeringen har jo vedtaget en "genopretningsplan", som betyder et loft over tabt arbejdsfortjeneste på 231.000 kr. årligt gældende for nye ansøgninger efter 1. januar 2011.

Mit spørgsmål er nu omkring fortolkning af "ny ansøgning". Jeg er klar over, at vores aftale løber uændret til sommeren 2011, men hvad så når vi til den tid skal "genforhandle" eller forny aftalen? Bliver det så betragtet som en ny aftale efter genopretningsplanen, eller kan vi regne med, at os på den "gamle" ordning kan fortsætte uden loft over TA??? - blot med den lønregulering, som der i dag finder sted pr. 1. januar?

 

Svar:

Lovændringen, som trådte i kraft 1.1.2011, vil ikke få betydning for jer.

I den situation du beskriver, vil I fortsat skulle have kompensationen efter de gamle regler.

Hvis du og din familie har fået udbetalt TA i 2010, bliver I ikke berørt af de nye regler. Jeres økonomi vil være den samme som nu. For jer gælder de gamle regler, så længe i fortsat er i ordningen. Læs mere herom i pkt. 238 i børn og unge-vejledningen.

Nye regler gælder kun ansøgninger efter 1. januar 2011

De nye regler med indtægtsloft gælder kun nye ansøgninger efter d. 1.1.2011.

I jeres tilfælde er der ikke tale om en "ny ansøgning". Når I nævner, at jeres aftale om TA skal "genforhandles eller fornys, så ligger der heri ikke en aftale om, at kompensationen skal stoppe, men alene, at den skal revurderes. Der er altså tale om en løbende ydelse - også selv om den skal revurderes. Ankestyrelsen har truffet en principafgørelse om dette - se afgørelse C-24-08.

Forlænges bevillingen helt eller delvis - gælder de gamle regler altså fortsat.

Sidst opdateret 07/03 2017.
Explorer Portlet