Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Børn Tabt arbejdsfortjeneste Spørgsmål - svar tabt arbejdsfortjeneste Tabt arbejdsfortjeneste - udmåling og beregning Stigning - regulering af tabt arbejdsfortjeneste-ydelsen

Handlinger tilknyttet webside

Stigning - regulering af tabt arbejdsfortjeneste-ydelsen

Stiger man aldrig i "løn", når man modtager tabt arbejdsfortjeneste?

Stiger man aldrig i "løn", når man modtager tabt arbejdsfortjeneste?

Jeg blev for 6 år siden mor til en svært hjerneskadet pige. Jeg har passet hende hjemme på tabt arbejdsfortjeneste, til hun var 5 år. Der gik jeg på barsel med lillesøster, og min ældste datter startede i specialskole. Hun har dog så mange sygedage, at det er umuligt for mig at komme tilbage på arbejdsmarkedet - så efter endt barsel er jeg tilbage på tabt arbejdsfortjeneste  på fuld tid - til at dække de mange dage, hvor hun ikke kan komme i skole - og for at overleve de mange nætter, hvor hun ikke sover. 

Jeg fik baseret min TA (tabt arbejdsfortjeneste) på lønsedler tilbage fra 2003 - og får nu på 6. år det samme i "løn" ...21.000. Hvis jeg var nyuddannet i mit fag i dag, ville min startløn være 24.000 og med diverse tillæg op på 25.000. Hvis jeg mødte op på mit job i dag fuld tid, ville jeg med min anciennitet kunne få 27.000 i løn.

Så mit spørgsmål er: Er man bare fastfrosset i løn i systemet uden hensyntagen til al øvrig økonomi, eller har man ret til at stige i løn ?

 

Svar

Når man modtager kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, har man ikke krav på de lønstigninger, ens arbejdsplads ellers ville have givet en under ansættelsen. Tilgengæld er det meningen, at beløbets størrelse skal reguleres en gang om året efter den såkaldte satsreguleringsprocent.

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste

Beregningen af tabt arbejdsfortjeneste er reguleret i Bekendtgørelse  om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom. I dit tilfælde har man baseret den tabte arbejdsfortjeneste på den seneste lønindtægt, som du havde inden modtagelse af tabt arbejdsfortjeneste.

Hvis du på daværende tidspunkt havde faste tillæg som er et integreret led i lønnen, ville disse indgå i beregningsgrundlaget - dette kunne f.eks. være faste weekend- og aftentillæg.

Angående reguleringen af den tabte arbejdsfortjeneste, beskriver principafgørelse C-63-01, at hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til pasning i hjemmet af et barn med handicap skal udbetales på baggrund af den seneste lønindtægt før overgangen til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, uanset at  løn- og arbejdsforhold i øvrigt ændrer sig i løbet af ydelsesperioden. Ankestyrelsen henviser bl.a. til, at hjælpen til dækning af tabt arbejdsfortjeneste reguleres én gang årligt pr. 1. januar med satsreguleringsprocenten.

Ikke almindelig lønstigning, men regulering

I din situation er det derfor korrekt, at ydelsen ikke følger med almindelige lønstigninger fra arbejdsgiveren. Til gengæld bør du have fået reguleret din kompensation for tabt arbejdsfortjeneste årligt ved hjælp af satsreguleringsprocenten, således du ikke blot får udbetalt det i sin tid beregnede beløb. Såfremt du ikke har fået reguleret din ydelse årligt, bør du gå til din kommune og anmode om, at dette gøres med tilbagevirkende kraft

Sidst opdateret 08/01 2014.
Nyhedsmail fra DUKH