Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Ret til ferietillæg af tabt arbejdsfortjeneste

Har jeg ret til 12,5% ferietillæg af min tabte arbejdsfortjeneste?

Har jeg ret til 12,5% ferietillæg af min tabte arbejdsfortjeneste?

Jeg har fået tabt arbejdsfortjenste siden medio 2008, men kommunen meddelte mig i starten af februar 2010, at det bortfaldt pr. 1.3.2010, da de vurderede, at jeg ikke mere var berettiget til det. Nu har jeg så fået ferietillæg på 12,5% udbetalt her 1.5.

Så vidt jeg kan se på udbetalingsmeddelelsen, er ferietillægget beregnet på baggrund af det beløb, jeg har fået i tabt arbejdsfortjeneste i 2009. Men så vidt jeg kan læse mig frem til, er jeg også berettiget til 12,5% af det beløb, jeg har fået i tabt arbejdsfortjeneste i januar og februar 2010.

Er det korrekt? Og i givet fald, hvornår får jeg så det beløb?

 

Svar:

Ja, du skal også have udbetalt 12,5 % af den bruttoydelse, du har fået i kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i januar og februar 2010. Beløbet skal du have udbetalt ved ferieårets start 2011. 

Dokumentation

248. Til borgere, som ophører med at modtage hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, skal kommunalbestyrelsen udbetale et tillæg på 12,5 pct. af bruttoydelsen i det foregående kalenderår til ferieformål. Er der udbetalt tillæg til ferieformål med 1 pct. efter bekendtgørelsens § 13, indgår dette beløb ikke i beregningsgrundlaget. Der beregnes endvidere et tillæg på 12,5 pct. af bruttoydelsen i det kalenderår, hvor ophøret finder sted. Beløbet udbetales til borgeren ved ferieårets start. Ankestyrelsen har i en sag (principafgørelse C-50-03) truffet afgørelse om, at en ansøger, som havde modtaget og fortsat modtog hjælp til tabt arbejdsfortjeneste på enkeltdage, ikke var berettiget til at få beregnet 12,5 pct. tillæg til ferieformål. Ankestyrelsen fandt, at ansøger ikke var ophørt med at modtage hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, idet ansøger, i følge det oplyste, i flere år havde haft en løbende bevilling på hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste på enkeltdage. Det forhold, at kommunen havde stillet krav om at modtage en ansøgning hver gang, ansøger havde behov for tabt arbejdsfortjeneste, kunne ikke begrunde en ændret vurdering.

250. Ydelser af tillæg til ferieformål har baggrund i de almindelige regler om feriepenge og ferietillæg, og hensigten er at give borgere, som ophører med at modtage hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42, mulighed for at holde ferie på samme måde som andre, der har en lønindtægt. Da tillæggene til ferieformål ikke er feriepenge og ferietillæg i ferielovens forstand, vil man i praksis ikke direkte kunne sammenligne ydelserne efter de to regelsæt. Det betyder f.eks., at borgere, der ophører med tabt arbejdsfortjeneste skal have udbetalt tillægget til ferieformål direkte, henholdsvis ved ophøret og ved ferieårets start det kommende år, og at der ikke skal udstedes feriekort. Der skal heller ikke kræves dokumentation for afholdelse af ferie.

Sidst opdateret 08/01 2014.
Explorer Portlet