Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Tabt arbejdsfortjeneste og værdi af fri bil

Skal kommunen medregne værdien af fri bil ved beregning af tabt arbejdsfortjeneste?

Skal kommunen medregne værdien af fri bil ved beregning af tabt arbejdsfortjeneste?

Jeg modtager kompensation for tabt fortjeneste og har i den forbindelse et spørgsmål i forbindelse med min firmabil, som er en del af min samlede lønpakke. Det er en leaset bil, som koster mit firma i omegnen af kr. 10-12.000 om måneden, og jeg selv bliver beskattet af bilen. Mit firma spørger nu, hvad de skal gøre med disse omkostninger? Kommunen er i tvivl, men første tilbagemelding er, at bilen er til brug for arbejdet og den kan derfor blot skal opsiges.

Udover jeg selvfølgelig er ked af at undvære bilen, tænker jeg, at jeg ville have en højere løn, hvis jeg ikke havde haft en firmabil. Bilen var en del af min lønforhandling. Derfor ser jeg bilen som en del af min samlede lønpakke. - Set fra kommunens side kompliceres dette yderligere af, at jeg modtager handicaptransport til min datter. Det var hospitalet, der tilbød dette og foreslog det så jeg ikke skulle stresse afsted i morgen trafikken, og jeg sagde ja tak, da jeg ikke var klar over, at der var en konsekvens af dette valg. Siden hen er jeg så yderligere blevet sygemeldt som en følge af den belastning det har været at passe mit barn dag og nat, og jeg kører derfor i øjeblikket slet ikke bil, men det håber jeg naturligvis at komme til igen. Jeg ved ikke om det er af betydning, men der er ca. 40 minutters transport mellem bopæl og hospital, hvor vi er dagsindlagt.

 

 

Svar

Tak for dine spørgsmål.

Om værdien af fri bil skal medregnes i din kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, afhænger af, om du stadig har bilen til rådighed under din orlov.

Ankestyrelsen har i deres afgørelse C-36-03 afgjort, at værdien af en fri bil, som stilles til rådighed af en arbejdsgiver, skal medregnes ved beregning af hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, såfremt du ikke har rådighed over bilen i perioden, hvor du modtager tabt arbejdsfortjeneste efter Servicelovens § 42. Dette fordi, at man anser værdien af fri bil som en økonomisk værdi, og fordi man beskattes af denne værdi. 

Hvis du derimod har bilen til rådighed i perioden, hvor du modtager kompensationen, ser Ankestyrelsen således på det, at du ikke, jf. kompensationsprincippet, lider et dokumenteret tab i orlovsperioden, og derfor skal bilen i en sådan situation, ikke medtages i beregningen.

Du beskriver, at tilbud fra hospitalet om handicaptransport evt. har indflydelse på beregningen af din lønkompensation.

Spørgsmålet om beregningen af din kompensation for tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42, bør ikke være påvirket af, om din datter modtager handicaptransport fra hospitalet.

Hvis hospitalets tilbud om transport kunne få indflydelse på nogen beregning, ville det være hvis du modtager kompensation for kørslen efter reglerne om merudgifter ved forsørgelse af din datter i hjemmet efter Servicelovens § 41. For nærmere information herom, se bl.a. DUKH's lovguide "Merudgifter til børn".

Sidst opdateret 08/01 2014.
Explorer Portlet