Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Tabt arbejdsfortjeneste og ydelsesloftet

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste i forhold til ydelsesloftet

Hvordan beregnes tabt arbejdsfortjeneste i forhold til ydelsesloftet?

Mine spørgsmål er:

1) Jeg er bevilget tabt arbejdsfortjeneste med 7 timer om ugen, og arbejder 30 timer ugentligt. Min bruttoindtægt er ca. 37.000 kr om måneden. Jeg kan ikke forstå kommunens beregning, da jeg med de 7 timer om ugen ikke kommer op og rammer loftet på 31.249 kr (2019) om måneden. Kommunen beregner loftet på den måde, at de har omregnet loftet til en timelønsloft på 194,90 kr. (ved at tage loftet 31.249 kr pr. mdr. og dele med 160,33). Kommunen mener således at jeg kun kan få 194,90 kr pr. time, kan det passe?

2) Hvis kommunen har ret i deres beregning, og vi i stedet vælger at min ægtefælle overtager den tabte arbejdsfortjeneste, vil hun så bliver berørt af ydelsesloftet? Hun arbejder 25 timer om ugen, og har en bruttoindtægt på ca. 23.000 kr om måneden. Omregner man hendes løn, så det svarer til at hun arbejder 37 timer om ugen, ville hendes bruttoindtægt være på godt 34.000 kr om måneden, og dermed over ydelsesloftet.

Svar:

Vedr. 1: Kommunens fremgangsmåde for beregning er korrekt.  Når man er visiteret til et lavere antal timer end den hidtidige arbejdstid, reduceres ydelsesloftet på 31.249 kr (2019) tilsvarende, jf. servicelovens § 42, stk. 3, hvor det er anført, at maksimumsbeløbet reduceres i forhold til den andel, som de visiterede timer til tabt arbejdsfortjeneste udgør af den samlede arbejdstid. Reglerne er uddybet i børn og unge-vejledningens pkt. 237. 

Vedr. 2:  Vælger I, at din ægtefælle overtager bevillingen af tabt arbejdsfortjeneste, vil hun ikke blive berørt af ydelsesloftet.  Det har ingen betydning, at hendes bruttoindtægt, hvis den omregnet til fuld tid (37 timer ugentligt),  vil overstige ydelsesloftet. 

Det afgørende for om man bliver omfattet af ydelsesloftet, er således, om bruttoindtægten overstiger ydelsesloftet, uanset antal timer man arbejder forud for modtagelsen af tabt arbejdsfortjeneste og uanset om bruttoindtægten vedrører et fuldtids- eller deltidsarbejde. Da hendes månedlige bruttoindtægt på 23.000 kr.  ved 25 timers arbejde om ugen er under ydelsesloftet, overstiger hun ikke ydelsesloftet på 31.249 kr (2019) pr. måned. I børn og unge-vejledningens pkt. 237 er det udtrykt således:

"Hvis borgerens bruttoindtægt uanset det timetal, hvori borgeren arbejdede forud for overgangen til tabt arbejdsfortjeneste, er lavere end ydelsesloftet, påvirkes udmålingen af ydelsen ikke af ydelsesloftet. I disse tilfælde skal den tabte arbejdsfortjeneste fastsættes ud fra den tidligere bruttoindtægt, ... , uden hensyntagen til ydelsesloftet."

Sidst opdateret 03/01 2019.
Explorer Portlet