Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Jobskifte og nedgang i tid

Hvad sker der med kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, hvis man skifter job og går ned i tid?

Hvad sker der med kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, hvis man skifter job og går ned i tid?

Min mand har skiftet job. Før var han ansat i en stilling på 37 timer og fik tabt arbejdsfortjeneste (TA) for 5 af timerne. Nu har han skiftet arbejde til en stilling på 32 timer - er han stadig berettiget til de 5 timer, uden vi behøver at gøre noget eller skal den nye arbejdsgiver skrive under på noget? Han har fået bevilget tabt arbejdsfortjeneste på ubestemt tid.

Svar:

Som udgangspunkt, er din mand fortsat berettiget til TA, selv om han skifter til et job med lavere fast timetal, hvis de øvrige betingelser for TA ellers er til stede. Udover at han og  jeres barn skal være omfattet af målgruppen for TA, kræves det, at han har et indtægtstab, og at pasningen af  barnet forhindrer ham i at arbejde fuld tid. Disse betingelser opfylder han jo som udgangspunkt fortsat, selv om han skifter til et andet deltidsjob. Det er dog vigtigt at orientere sagsbehandleren om ændringen og sammen med kommunen få afklaret, om timetallet skal være uændret. F.eks. kan en anden transporttid til/fra arbejde evt. have betydning for udmålingen af TA. I skal være opmærksomme på, at et fast deltidsjob - frem for et fuldtidsjob, hvor han midlertidigt har deltidsorlov - kan have betydning for ham.  Hvis hans TA på et tidspunkt nedsættes eller helt ophører, så har han ikke længere et fuldtidsjob at vende tilbage til. Han risikerer dermed at stå uden en fuld indtægt.

Da der ikke er tale om, at din mand har orlov fra en fuldtidsstilling i det nye job, idet han er kun ansat på deltid, er der ikke umiddelbart noget, som den nye arbejdsgiver skal  "skrive under på". 

Vejledende svar fra JH:

Juridisk hotline (ast.dk) har i vejledende svar af 21.5.2015 svaret sådan her under overskriften "Har det betydning for retten til tabt arbejdsfortjeneste, om der søges fuldtids- eller deltidsarbejde?"

"Der skal alene kompenseres for den lønindtægt, som ydelsesmodtageren mister som følge at, at barnets skal passes i hjemmet.
Hvis det kan antages, at forælderen ville have søgt fuldtidsjob, og ikke kun et 28 timers job, hvis ikke barnet havde haft behov for at blive passet i hjemmet i, hvad der i et fuldtidsjob ville have været 9 arbejdstimer om ugen, er det derfor vores opfattelse, at udmålingen skal foretages på samme måde, som hvis borgeren havde søgt et fuldtidsjob.
Hvis forælderen derimod af andre grund end barnets pasningsbehov ikke ønsker fuldtidsjob, kan der derimod kun kompenseres for tabt arbejdsfortjeneste i det omfang der er behov for pasning af barnet i hjemmet indenfor den arbejdstid forælderen faktisk har eller ville have."

Sidst opdateret 11/04 2016.
Explorer Portlet