Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Tabt arbejdsfortjeneste og nyt deltidsjob

Hvad er mine muligheder for at søge et nyt deltidsjob?

Hvad er mine muligheder for at søge et nyt deltidsjob?

Jeg har en dreng med rygmarvsbrok og får tabt arbejdsfortjeneste 17 timer om ugen og arbejder 20 timer.

Jeg har fået at vide på kommunen, at jeg ikke kan skifte job med mindre, at en evt. ny arbejdsgiver giver mig et fuldtidsjob med 17 timers orlov. På den måde er jeg jo stavnsbundet til mit nuværende job?

Jeg ville gerne ud og finde et nyt job på 20 timer eller evt. 25, da jeg i dag har 2 timers transport til job dagligt!

Jeg kan ikke se, hvordan man skal kunne søge et fuldtidsjob og så i øvrigt bede om orlov for halvdelen af tiden??

Svar:

Der er efter vores vurdering ikke noget til hinder for, at du søger et nyt job på deltid.

Betingelserne for kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (TA):

Udover at du og dit barn skal være omfattet af målgruppen, kræves det, at du har et indtægtstab og at pasningen af dit barn forhindrer dig i at arbejde fuld tid. Disse betingelser opfylder du jo som udgangspunkt fortsat, selv om du skifter til et andet deltidsjob.

Kontakt sagsbehandler:

Det er vigtigt, at du sammen med kommunen får afklaret, hvor mange timers TA der kan ydes fremover, når din transporttid f.eks. bliver kortere.

Du skal være opmærksom på, at et fast deltidsjob - frem for et fuldtidsjob, hvor du midlertidigt har deltidsorlov -  kan have betydning for dig. Hvis din TA på et tidspunkt nedsættes eller helt ophører, har du ikke længere et fuldtidsjob at vende tilbage til. Du risikerer dermed at stå uden en fuld indtægt.

Vejledende svar fra JH:

Juridisk hotline (ast.dk) har i vejledende svar af 21.5.2015 svaret sådan her under overskriften "Har det betydning for retten til tabt arbejdsfortjeneste, om der søges fuldtids- eller deltidsarbejde?"

"Der skal alene kompenseres for den lønindtægt, som ydelsesmodtageren mister som følge at, at barnets skal passes i hjemmet.
Hvis det kan antages, at forælderen ville have søgt fuldtidsjob, og ikke kun et 28 timers job, hvis ikke barnet havde haft behov for at blive passet i hjemmet i, hvad der i et fuldtidsjob ville have været 9 arbejdstimer om ugen, er det derfor vores opfattelse, at udmålingen skal foretages på samme måde, som hvis borgeren havde søgt et fuldtidsjob.
Hvis forælderen derimod af andre grund end barnets pasningsbehov ikke ønsker fuldtidsjob, kan der derimod kun kompenseres for tabt arbejdsfortjeneste i det omfang der er behov for pasning af barnet i hjemmet indenfor den arbejdstid forælderen faktisk har eller ville have."

Sidst opdateret 08/08 2019.