Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Tabt arbejdsfortjeneste og nedsat tid

Kan jeg søge tabt arbejdsfortjeneste, efter at jeg er gået ned i tid?

Kan jeg søge tabt arbejdsfortjeneste, efter at jeg er gået ned i tid?

Jeg blev for to år siden mor til en hjerneskadet datter. Hun startede for et år siden i specialinstitution, og jeg vendte tilbage til mit gamle fuldtidsarbejde som kommunikationskonsulent. Jeg ville dog gerne ned i tid dels for at kunne få min datter tidligere hjem nogle dage om ugen, da hun er meget træt, når hun kommer hjem, dels for at få bedre tid til alle de forskellige besøg hos neurolog, øjenlæge, ortopædkirurg osv. Jeg kunne ikke se, hvordan jeg ville kunne fortsætte i min stilling på nedsat tid, så jeg søgte en stilling et andet sted på nedsat tid (25 timer pr uge og fik den).

Det gik lidt hurtigt, jeg havde en masse om ørene, men jeg var sikker på, at jeg godt kunne søge om kompensation for timenedgangen.

Men der havde jeg forregnet mig. Jeg fik at vide, at det ikke kunne betale sig at søge, da jeg skulle have søgt, mens jeg stadig var i mit fuldtidsjob. Jeg er udelukkende gået ned i tid for at få tid til min datter, og jeg har fået at vide, at jeg helt sikkert ville være berettiget, hvis bare jeg ikke allerede havde skiftet job.

Jeg kan selvfølgelig prøve at finde et nyt fuldtidsjob og så søge derfra, hvilket jeg kan blive nødt til pga. økonomien, men det virker bare åndsvagt, når jeg nu har fundet et job, som jeg er glad for, hvor jeg får spændende opgaver, og hvor mine kompetencer bliver udnyttet - og at jeg med størst sandsynlighed ville have fået bevilget tabt arbejdsfortjeneste, hvis bare jeg havde søgt inden.

Derfor er mit spørgsmål: Er der mulighed for, at jeg kan få kompensation op til 37 timer beregnet med udgangspunkt i den timeløn, jeg har nu?

 

Svar

Tak for din henvendelse.

I det efterfølgende forudsætter jeg, at du ikke forud for nedgangen i arbejdstid har være i kontakt med kommunens socialforvaltning omkring muligheder for støtte i forbindelse med din datters handicap.

I modsat fald kan der være flere lovbestemmelser, som kan understøtte din ansøgning. 

Men med hensyn til dit spørgsmål:  

Hovedregel er, at du - for at komme i betragtning til ydelsen - skal have søgt om tabt arbejdsfortjeneste, før end du påbegynder at arbejde på nedsat tid.

Det kan dog ikke udelukkes, at der er undtagelser fra ovenstående regel. I principafgørelse C-52-06  giver Ankestyrelsen indirekte nogle indikationer på, at det ikke nødvendigvis er udelukket, at der kan gives tabt arbejdsfortjeneste - også selv om ansøgning herom indgives efter at man er gået ned i tid. I sagen fastholder Ankestyrelsen ganske vist, at der ikke kan gives tabt arbejdsfortjeneste. Men Ankestyrelsen begrunder afgørelsen med, at det i den konkrete sag ikke er godtgjort, at den nedsatte arbejdstid kan relateres til barnets handicap.

Det må derfor implicit kunne udledes, at det ikke er udelukket, at der kan gives tabt arbejdsfortjeneste, selv om en ansøgning er indgivet efter, at en arbejdstidsreduktion har fundet sted. Det afgørende må være om man kan godtgøre, at arbejdstidsnedsættelsen udelukkende er begrundet i barnets handicap.

Du er velkommen til at tage dette svar med til kommunen. Det kan muligvis danne afsæt for en fornyet samtale med sagsbehandleren omkring mulighed for tabt arbejdsfortjeneste.

Du har krav på at få en egentlig afgørelse på, om du er berettiget til tabt arbejdsfortjeneste. En afgørelse skal ledsages af en ankevejledning. Du kan påklage en afgørelse inden fire uger til Ankestyrelsen

 

Sidst opdateret 08/01 2014.