Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Fast bevilling kontra ad hoc bevilling

Kan kommunen ændre en del af min faste bevilling på tabt arbejdsfortjeneste til en ad hoc bevilling?

Kan kommunen ændre en del af min faste bevilling på tabt arbejdsfortjeneste til en ad hoc bevilling?

Min datter har cerebral parese, og jeg modtager tabt arbejdsfortjeneste 7 timer ugentligt fordelt på 5 timer til morgenrutiner og 2 gennemsnitlige ugentlige timer til anden behandling, sygehusbesøg mm. Men kommunen har nu ændret denne bevilling fra at være på 7 timer fast til at være 5 timer fast og en ad hoc bevilling oveni til brug ved sygehusbesøg, bandagistbesøg mm. Disse besøg og timer vil kommunen gerne have dokumentation for, før de udbetaler den tabte arbejdsfortjeneste.

Mit spørgsmål er, om kommunen kan lave en bevilling, der på den ene side er fast og en ad hoc bevilling oveni?

 

Svar:

Ja, som udgangspunkt mener vi godt, kommunen kan kombinere en fast ugentlig bevilling af TA med TA på enkeltdage.

I din situation kan det synes besværligt - også fordi det har fungeret fint for jer tidligere med en samlet ugentlig bevilling. Du kan forsøge at argumentere for at bevare den hidtidige ordning og evt. klage over afgørelsen.

Af børn og unge-vejledningen pkt. 227 og 248 samt principafgørelse C-50-03 fremgår det, at TA  kan ydes både samlet og på enkeltdage. Der foreligger imidlertid  ikke afgørelser fra Ankestyrelsen, der præcist omhandler kombinationen.

Sidst opdateret 08/01 2014.