Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Tabt arbejdsfortjeneste og skolemøder

Kan man få tabt arbejdsfortjeneste, når man deltager i skolemøder?

Kan man få tabt arbejdsfortjeneste, når man deltager i skolemøder?

Chefen for kommunens sagsbehandlere har fortalt os, at man ikke kan få tabt arbejdsfortjeneste, når man går til møder med skolen, fordi det er problemstillinger i forbindelse med skole og de vanskeligheder, der følger med den nedsatte funktionsevne. Er det rigtigt og kan I fremsende et sagsnummer på den afgørelse?


Svar:

Der tænkes muligvis på ankestyrelsens principafgørelse  69-16. Følgende fremgår af afgørelsen:

"Tabt arbejdsfortjeneste på enkeltdage kan ydes i forbindelse med de møder, undersøgelser, kontroller m.v., som er en nødvendig følge af barnets funktionsnedsættelse. ... . Der kan kun ydes tabt arbejdsfortjeneste, hvis der er tale om fravær i betydeligt omfang. Det afhænger af en konkret vurdering, om der er tale om fravær i betydeligt omfang. Et fravær svarende til sammenlagt 2-3 arbejdsdage om året anses normalt ikke for at være et fravær i betydeligt omfang. Ved vurderingen af, om fraværet overstiger 2-3 arbejdsdage om året, skal der lægges vægt på det sandsynliggjorte forventede fravær. Udbetalingen af tabt arbejdsfortjeneste på enkeltdage sker, efterhånden som fraværet og lønreduktionen dokumenteres."

Bemærk også principafgørelse 79-11, hvoraf det fremgår, at en ret til tabt arbejdsfortjeneste omfattede alle kontroller og behandlinger, der var iværksat på grund af den kroniske/langvarige lidelse. Kommunen kunne således ikke foretage fradrag for de 3 første kontroller eller ambulante behandlinger.

Så jo, der kan godt ydes tabt arbejdsfortjeneste, når I går til flere møder end sædvanligt på skolen pga. jeres barn med sat funktionsevne.

Sidst opdateret 10/05 2017.