Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Tabt arbejdsfortjeneste til flere børn

Kan man få tabt arbejdsfortjeneste til mere end et barn i samme familie?

Kan man få tabt arbejdsfortjeneste til mere end et barn i samme familie?

Hvordan er reglerne, når der er mere end et barn med handicap i en familie. Kan man søge tabt arbejdsfortjeneste for alle børnene eller kun for et barn?

Vi er flere familier, der står i samme situation, som ikke kan få vores hverdage til at hænge sammen, fordi vi netop ikke er klar over disse regler... Og vores kommuner tolker loven meget uens. Hvad er op og ned i denne sag?

 

Svar:

Man kan godt søge kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (TA) til mere end et barn med handicap i samme familie.

Det afgørende er:

  • om børnene er omfattet af målgruppen
  • at det er nødvendigt og hensigtsmæssigt,
  • at det er en af forældrene, der varetager pasningen,
  • og at der er tale om et indtægtstab.

Situationen med flere børn med handicap i familien fremgår imidlertid ikke tydeligt af bestemmelsen om TA efter servicelovens § 42.

I vejledningen til bestemmelsen om TA efter SEL § 42, fremgår det, at der normalt kun kan ydes TA til begge forældre tilsammen med 37 timer om ugen og at det kun undtagelsesvis (f.eks. i forbindelse med visse indlæggelser af barnet), at der kan ydes TA til begge forældre samtidigt.

Men her tænkes der på omfanget af TA ift. et enkelt barn.

Kommunen skal også i forbindelse med behandling af en ansøgning om TA til flere børn i samme familie foretage en vurdering af det enkelte barns behov og af familiens samlede situation og behov for hjælp.

Efter DUKH's vurdering er der principielt ikke noget til hinder for, at begge forældre samtidigt kan være berettiget til TA op til fuld tid, hvis der er tale om flere børn, og betingelserne i øvrigt er opfyldt.

Sidst opdateret 08/01 2014.