Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Børn Tabt arbejdsfortjeneste Spørgsmål - svar tabt arbejdsfortjeneste Tabt arbejdsfortjeneste - betingelser Tabt arbejdsfortjenste når dagtilbud, skole m.m. lukker grundet regeringspåbud

Handlinger tilknyttet webside

Tabt arbejdsfortjenste når dagtilbud, skole m.m. lukker grundet regeringspåbud

Dagtilbud og skoler lukker grundet Coronavirus - hvilken betydning har det for tabt arbejdsfortjeneste?

Spørgsmål:

Kan jeg modtage tabt arbejdsfortjeneste, når mit barn ikke kan komme i dagtilbud/skole, fordi dagtilbud, skole m.m. er lukket grundet regeringspåbud i forbindelse med Coronavirus?

Svar:

Du vil almindeligvis ikke være berettiget til tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i serviceloven i en sådan situation.

Begrundelsen for dette er, at den manglende mulighed for pasning/skolegang, ikke er en følge af dit barns funktionsnedsættelse.

Principperne fremgår af Ankestyrelsens principafgørelse 40-14.

Er det muligt at få dækket pasning, i en sådan situation, som en merudgift efter § 41 i serviceloven:

Følgende fremgår ligeledes af ovennævnte principafgørelse:

Udgifter til pasning af et barn under en lærerlockout eller strejke kan efter en konkret vurdering dækkes efter reglerne om merudgifter, hvis pasningsbehovet er en følge af barnets funktionsnedsættelse.

Når barnet har en alder, hvor forældre normalt ikke vil have udgifter til pasning, kan der være tale om en merudgift ved forsørgelsen af barnet i hjemmet, som forældre med ikke-handicappede børn på samme alder ikke har.

OBS - det kan dog være muligt at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste grundet den særlige situation i forbindelse med Coronavirus.


Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside opdateres løbende i forhold til situationen vedr. Corinavirus. Følgende fremgår nu af ministeriet hjemmeside:

Kan man som forældre til et barn med funktionsnedsættelse få tabt arbejdsfortjeneste, hvis man passer barnet i hjemmet, som alternativ til f.eks. nødpasning eller hjælp fra udefra kommende hjælpere, eller hvis barnet er hjemsendt fra  specialbørnehave, eller øvrig hjælp  er aflyst for at undgå smittefare?

Ja. Hvis det på grund af den helt særlige situation er nødvendigt for at sikre barnet den nødvendige hjælp og samtidig undgå unødig smitterisiko, at barnet passes af mor eller far derhjemme, kan dette være udslagsgivende for, at betingelserne i servicelovens § 42 kan betragtes som værende opfyldt. Der vil derfor i sådanne situationer helt ekstraordinært kunne ydes midlertidig hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, også selvom barnets pasningsbehov under normale omstændigheder ville blive tilgodeset på anden vis.

Kommunen skal altid foretage en konkret og individuel vurdering i hver enkelt sag, og der skal tages stilling til, om hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste er den bedst mulige løsning for barnet og familien. Kommunen kan, hvis der på denne baggrund ydes tabt arbejdsfortjeneste, gøre bevillingen tidsbegrænset, f.eks. ved at sætte en fast dato, hvor der skal tages stilling til fortsat ret til hjælp. Herved sikres bevillingens midlertidige karakter i den ekstraordinære situation

På baggrund af ovenstående svar fra Social-og Indenrigsministeriet, er det DUKHs vurdering, at der i den helt særlige situation, på baggrund af en konkret, individuel vurdering, kan være mulighed for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste.

Sidst opdateret 30/03 2020.