Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Børn Tabt arbejdsfortjeneste Spørgsmål - svar tabt arbejdsfortjeneste Tabt arbejdsfortjeneste diverse Fyring under orlov med tabt arbejdsfortjeneste

Handlinger tilknyttet webside

Fyring under orlov med tabt arbejdsfortjeneste

Kan min arbejdsgiver opsige mig, når jeg er på orlov og modtager tabt arbejdsfortjeneste?

Kan min arbejdsgiver opsige mig, når jeg er på orlov og modtager tabt arbejdsfortjeneste?

På jeres hjemmeside ser jeg kun stof behandlet omkring bevilling af tabt arbejdsfortjeneste set ift. kommunens bevillingspraksis. Men hvordan forholder orloven og loven sig til arbejdsgiveren? Mit spørgsmål i denne forbindelse er:

Kan en arbejdsgiver opsige en ansat, der modtager tabt arbejdsfortjeneste - dvs. kan arbejdsgiveren vælger at undlade at forlænge orloven ?

 

Svar:

Der ligger ikke i servicelovens § 42 regler om, hvordan arbejdsgiveren skal stille sig til ansatte der søger om orlov, i forbindelse med pasningen af et barn med handicap.

I nogle overenskomster - men ikke alle - gælder, at medarbejderen har ret til orlov i den forbindelse.

I de tilfælde hvor man ikke har et overenskomstmæssigt krav på orlov, kan arbejdsgiveren altså godt nægte at give orlov - eller sige nej til at forlænge en orlov.

Spørg evt. din fagforening hvad overenskomsten på dit arbejdsområde siger.

Pasning af nærtstående med handicap

Servicelovens § 118 om pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom er en anden bestemmelse, der giver mulighed for pasning af et barn (eller voksen) med handicap, dog max. i 6 mdr. Her har man ret til orlov fra arbejdspladsen efter reglerne i Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager

Forældre, der opfylder begge sæt betingelser, kan frit vælge. Hjælpen udgør et fast månedligt beløb (2018: 22.504 kr.) 

Sidst opdateret 08/08 2019.