Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Renter ved for sen udbetaling af TA

Kan vi få dækket renteudgifter ved få sen udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste?

Kan vi få dækket renteudgifter ved få sen udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste?

Vi ville forhører os om, hvem der dækker, når den tabte arbejdsfortjeneste er blevet udbetalt for sent.

Vi har fået bevillingen fornyet denne gang frem til sommer 2011. Vi har afleveret ansøgning rettidigt 10/12-10 og modtaget bevillingen. Men der er sket en intern fejl. Sagsbehandler har ikke givet besked til lønkontoret. Udbetalingen af januar bevillingen sker således som a conto udbetaling et sted mellem den 7. og 15. februar, har vi fået besked på. Hvem dækker så udgifterne til de afviste regninger og de påløbne morarenter på vores lån? Sagsbehandleren afviser? Findes der lov på området?

 

Svar 

Tak for spørgsmålet.

 

Sådan som jeg læser dit spørgsmål, er udbetalingen af den tabte arbejdsfortjeneste forsinket, således at den bliver udbetalt med forsinkelse, men med virkning fra det tidspunkt, den er er tilkendt.

Jeg forstår dit spørgsmål sådan, at det alene drejer sig om, hvorvidt du er berettiget til renter.

Du er ikke berettiget til renter efter den sociale lovning. Du har dog mulighed for at rejse et civilt søgsmål via domstolene. Du kan søge rådgivning om dette hos en advokat eller evt. retshjælp.

Begrundelse:

I den sociale lovgivning er der ikke hjemmel til at pålægge kommunen at betale renter, som er opstået grundet forsinket udbetaling.

Ankestyrelsen, som er den øverste klageinstans på det sociale område, har udtalt sig om dette blandt andet i en principafgørelse, der hedder M-2-03.

Afgørelsen henviser til, at borgeren har mulighed for at rejse et civilt søgsmål via domstolene. Se også principafgørelse fra Ankestyrelsen: P-19-01

Sidst opdateret 31/10 2014.