Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Børn Tabt arbejdsfortjeneste Spørgsmål - svar tabt arbejdsfortjeneste Tabt arbejdsfortjeneste diverse Tabt arbejdsfortjeneste og flytning til ny kommune

Handlinger tilknyttet webside

Tabt arbejdsfortjeneste og flytning til ny kommune

Hvad sker der med vores tabte arbejdsfortjeneste, når vi flytter til en ny kommune?

Hvad sker der med vores tabte arbejdsfortjeneste, når vi flytter til en ny kommune?

Min kone får tabt arbejdsfortjeneste fortjeneste (7 timer ugen) nu på ca. 5 år. Vi får desuden merudgiftsydelse. Alt på grund af vores 10 årige søn med handicap. Den tabte arbejdsfortjeneste (TA) på 7 timer er stadfæstet i en meget klar afgørelse i Ankestyrelsen, da kommunen på et tidspunkt ville nedsætte den til 3 timer. 

Mit spørgsmål går ganske enkelt på, hvad der sker, hvis vi flytter kommune fra A til B. Bliver alt så opsagt, og så skal vi hele møllen igennem igen med den nye kommune?

Svar:

Når det handler om merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste (TA), har I ret til nuværende ydelse, indtil ny kommunen har revurderet bevillingen og truffet ny afgørelse. Det afleder vi af ankestyrelsens principafgørelse 122-09. Den handler ganske vist om merudgifter til voksne, men princippet vurderer vi gælder tilsvarende på børneområdet. Se evt. også dette svar til Folketingets Socialudvalg.

Skulle kommunen træffe afgørelse om helt at fratage din kones tabte arbejdsfortjeneste, har hun krav på en afviklingsperiode på 14 uger efter betingelserne for at modtage hjælpen er bortfaldet jf. bek. § 17

Klager hun over denne afgørelse til Ankestyrelsen, har hun ret til yderligere 14 ugers TA (i alt 28 uger), da afviklingsperioden først kan påbegyndes efter udløbet af en 14 ugers varslingsperiode, der er indført pr. 1.1.2018 i servicelovens § 3 a jf. betænkning til lovforslag L 150. Opnår din kone i afviklingsperioden en indtægt, ophører udbetalingerne af TA i det omfang, indtægten modsvarer den ydede hjælp jf. bek. § 17

Vælger kommunen at nedsætte din kones TA, gælder reglerne i bek. § 17 og servicelovens § 3 a ikke. Men Ankestyrelsen har præciseret i principafgørelse 231-10, at man har ret til  en indretningsperiode på 3 måneder, når der er tale om en betydelig nedsættelses af hjælpen. 

Er den afgørelse, som I har fået om TA fra Ankestyrelsen af nyere dato og er behovet iøvrigt uændret, er det umiddelbart svært at se begrundelsen for, at ny kommune skulle ændre bevillingen af TA.

Sidst opdateret 08/08 2019.