Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Børn Tabt arbejdsfortjeneste Spørgsmål - svar tabt arbejdsfortjeneste Tabt arbejdsfortjeneste - samspil med andre ydelser Tabt arbejdsfortjeneste og særlig supplerende ydelse med tilbagevirkende kraft

Handlinger tilknyttet webside

Tabt arbejdsfortjeneste og særlig supplerende ydelse med tilbagevirkende kraft

Kan man søge om den særlig supplerende ydelse med tilbagevirkende kraft?

Kan man søge om den særlig supplerende ydelse med tilbagevirkende kraft?

Min mand får tabt arbejdsfortjeneste 7 timer om ugen, og han arbejder derfor kun 30 timer om ugen. Han var arbejdsløs i en kort periode (5 uger), hvor han søgte om dagpenge hos sin A-kasse. Her fik han afslag med begrundelsen, at han ikke står fuldt ud til rådighed for arbejdsmarkedet.

Flere steder på jeres hjemmeside kan vi se, at man i op til 3 måneder kan få en dagpengelignende ydelse fra kommunen efter servicelovens § 43, men vi er i tvivl om han skulle have søgt det up-front, eller om det er muligt at søge her bagefter. Pt. er han i arbejde igen, men han savner indkomst i de 5 uger, han var arbejdsløs.

Svar:

Det er korrekt, at din mand - efter det oplyste - har været berettiget til hjælp efter servicelovens § 43 i de 5 uger, hvor han har været arbejdsløs 30 timer ugentlig.

Formålet med bestemmelsen er at give modtageren mulighed for at finde et nyt deltidsjob inden for de max. 3 mdr., hvor man kan få ydelsen. Det fremgår ikke direkte af hverken loven eller vejledningen til servicelovens § 43, at der skal søges før eller i forbindelse med at ledigheden indtræffer. Det er dog et almindeligt gældende princip, at ansøgninger om ydelser efter serviceloven først er gældende fra ansøgningstidspunktet.

Bemærk i øvrigt principafgørelse 101-13, hvor Ankestyrelsen i en konkret sag fandt, at ansøgeren var berettiget til supplerende ydelse til tabt arbejdsfortjeneste fra 1. ledighedsdag, uanset kommunen først modtog ansøgningen senere. Ankestyrelsen lagde blandt andet vægt på, at ansøger havde rettet henvendelse til a-kassen straks ved ansættelsens ophør.

Kommunens vejledningsforpligtelse

Spørgsmålet er, om din mand har fået vejledning fra kommunen (eller a-kassen) om muligheden for at søge ydelsen. Hvis han ikke har været bekendt med muligheden, kan kommunens manglende vejledning indebære, at han skal stilles, som om han har fået korrekt vejledning. Læs mere herom i Praksisnyt nr. 21 om vejledningsforpligtigelsen.

Vi vil anbefale, at din mand søger kommunen om ydelsen. Får han afslag med henvisning til, at kommunen ikke vil bevilge hjælpen med tilbagevirkende kraft, anbefaler vi, at I beder om en skriftlig, begrundet afgørelse med ankevejledning og via anke får Ankestyrelsen til at tage stilling i sagen

Er der behov for supplerende rådgivning, er I velkomne til at kontakte DUKH igen.

Links til yderligere oplysninger

 

Sidst opdateret 08/08 2019.