Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Børn Tabt arbejdsfortjeneste Spørgsmål - svar tabt arbejdsfortjeneste Tabt arbejdsfortjeneste - samspil med andre ydelser Tabt arbejdsfortjeneste, kontanthjælp og arbejdsmarkedsbidrag

Handlinger tilknyttet webside

Tabt arbejdsfortjeneste, kontanthjælp og arbejdsmarkedsbidrag

Kan det passe, at jeg får mindre udbetalt på tabt arbejdsfortjeneste end på kontanthjælp?

Kan det passe, at jeg får mindre udbetalt på tabt arbejdsfortjeneste end på kontanthjælp?

Jeg er lige overgået fra kontanthjælp til kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (TA), da jeg har en dreng på 14 år, som har det psykisk dårligt. Jeg er bevilget TA på fuld tid.

Jeg har været uden job i flere år, og kommunen har derfor bevilget mig det samme, som jeg fik i kontanthjælp. Men jeg får mindre udbetalt om måneden, da jeg i modsætning til kontanthjælpen skal betale arbejdsmarkedsbidrag af kompensationen for TA. 

Det forstår jeg ikke helt. Man kan jo læse flere steder, at udgangspunktet ved hjælpens udmåling er, at familien skal have det samme beløb til rådighed til at leve af som tidligere.

Jeg har klaget over afgørelsen, men fik bare som svar, at jeg ikke kunne klage, for sådan var reglerne. Er det korrekt?

 

Svar:

Du har ret i, at hensigten med tabt arbejdsfortjeneste ifølge vejledningen er, at I som familie skal have det samme at leve for som hidtil (dog med det loft, der er indført pr. 1.1.11). Men det er også rigtigt, at der skal betales AM-bidrag af TA-ydelsen. Der er ikke klar praksis på dette område. Derfor anbefaler vi, at du udnytter din klagemulighed.

Uddybdning

Som hovedregel skal der ved beregningen tages udgangspunkt i en egentlig lønindtægt - enten en man har haft tidligere, eller en man formodes at kunne få, hvis man endnu ikke har opnået tilknytning til arbejdsmarkedet.

I særlige tilfælde, kan beregningsgrundlaget - som i dit tilfælde - svare til kontanthjælp. Det har Ankestyrelsen truffet afgørelse om i principafgørelsen 169-10

Du bliver imidlertid dårligere stillet end på din hidtidige kontanthjælp, fordi kommunen trækker AM bidrag, uden at beregningsgrundlaget er forhøjet tilsvarende.

TA er en bruttoydelse

Det fremgår af Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom § 8, stk. 3, at hjælp til TA er bruttoydelse, "hvoraf der betales A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og ATP-bidrag". Kommunen skal altså i følge bekendtgørelsen trække AM bidrag.

Spørgsmålet er bare om det lovgivningsmæssigt har været hensigten at stillet dig dårligere, så du reelt bliver "underkompenseret". Det mener vi umiddelbart ikke. Der ligger så vidt vides ingen principafgørelser fra Ankestyrelsen, der præcis omhandler denne situation.

Dine klagemuligheder

Vi vil derfor anbefale, at du klager over afgørelsen. Du har ret til at klage over afgørelsen. Selve beregningen af den TA er nemlig også en afgørelse, der kan påklages.

Sidst opdateret 08/08 2019.