Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Barselsret ved nedgang i tabt arbejdsfortjeneste

Kan jeg få barselsdagpenge i de resterende timer i en situation, hvor jeg ikke længere kan få tabt arbejdsfortjeneste på fuld tid??

Kan jeg få barselsdagpenge i de resterende timer i en situation, hvor jeg ikke længere kan få tabt arbejdsfortjeneste på fuld tid??

Jeg har i 4 år modtaget tabt arbejdsfortjeneste (TA) på fuld tid pga. pasning af min søn med en immundefekt. Kommunen har pr. 1. december 2017 ændret bevillingen til 18,5 time om ugen. Det betyder jo så, at vi går kraftigt ned i indtægt.

Jeg har fået et barn i august 2017. Mit spørgsmål er nu, om jeg kan afholde barsel i de resterende timer. Kommunen siger nej - men den begrundelse, at jeg ikke har været tilknyttet arbejdsmarkedet? Er det korrekt? 

Svar:

Ja, kommunen har ret i, at du ikke er berettiget til barselsdagpenge i de 18½ time ugentlig, hvor du ikke længere modtager tabt arbejdsfortjeneste (TA).

For at være berettiget til barselsdagpenge, skal man opfylde et beskæftigelseskrav.  I din situation skal du have været beskæftiget i mindst 160 timer inden for de seneste 4 afsluttede kalendermåneder, og i mindst 3 af disse måneder kunne forevise beskæftigelse med mindst 40 timer pr. måned, før du går på barsel (barselslovens § 27, stk. 1 nr. 1). Selvom man kan se bort fra perioder i op til 2 år, hvor du har modtaget TA (barselslovens § 27, stk. 3), vil du ikke opfylde beskæftigelseskravet i barselslovens § 27 stk. 1 nr. 1, da du har modtaget TA i 4 år.

Du kan heller ikke opfylde beskæftigelseskravet i barselslovens § 27, stk. 1 nr. 2, eftersom du ikke har en "aktuel ret" til arbejdsløshedsunderstøttelse jf. Ankestyrelsens principafgørelser  17-16, 63-12, 100-15 og 228-10. Selvom de sidstnævnte er på sygedagpengeområdet, er principperne også gældende på barselsområdet.

Anden mulighed

Du kan evt. overveje en anden mulighed: Hvis du er medlem af a-kasse og er understøttelsesberettiget, kan du opnå ret til barselsdagpenge jvf. barselslovens § 27, stk. 1 nr. 2, hvis du lader den tabte arbejdsfortjeneste overgå til faderen og selv stiller dig til rådighed for arbejdsmarkedet i 4 måneder eller mere, forud for din barselsperiode. I så fald vil du, når din barselsperiode indtræder, opnå ret til barselsdagpenge.

Sidst opdateret 08/08 2019.
Explorer Portlet