Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Tabt arbejdsfortjeneste eller barselsorlov

Kan jeg efterfølgende søge om tabt arbejdsfortjeneste for min barns første leveår?

Kan jeg efterfølgende søge om tabt arbejdsfortjeneste for min barns første leveår?

Jeg havde fra maj 2006 til maj 2007 barselsorlov. Fra min datter var 5 uger og resten af min barsel, brugte jeg rigtig meget tid på at være med min datter på sygehuset og til fysioterapeut. Hun var syg på flere måder, og først da min barsel netop var slut, opdagede lægerne, at hun havde rygmarvsbrok. Herefter fik jeg tabt arbejdsfortjeneste på fuld tid i 1 år.

Jeg mener, at jeg hele min datters første leveår også burde have haft tabt arbejdsfortjeneste og ikke brugt min barsel. Er det for sent at søge om tabt arbejdsfortjeneste for min datters første leveår?

Mit spørgsmål: Er det for sent at søge om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste for dit barns første leveår 2006 - 2007?

 

Svar

Ja, det er for sent at søge om tabt arbejdsfortjeneste med tilbagevirkende kraft for 2006-2007

Tabt arbejdsfortjeneste kan komme i betragtning når følgende betingelser omkring barnet er til stede:

  • Lidelsen skal være kronisk eller langvarig
  • Lidelsen skal være indgribende i dagligdagen
  • Det skal være mest hensigtsmæssigt, at det er en af forældrene der passer barnet.

Kommune vurderer på baggrund af blandt andet lægeoplysninger, hvorvidt betingelserne for tabt arbejdsfortjeneste er opfyldt. Hvis betingelserne var til stede i dit barns første leveår, ville du efter den almindelige barsel eller den tvungne del af barslen, have haft mulighed for at vælge mellem tabt arbejdsfortjeneste og udvidet barselsorlov. Ankestyrelsen har i principafgørelse C-58-06 udtalt sig om denne valgmulighed.

Hvis kommunen i 2006 - 2007 havde kendskab til din situation, burde kommunen have vejledt dig omkring disse muligheder.

Når diagnosen stilles efter barslen

Jeg forstår det dog sådan, at dit barns lidelse netop først blev konstateret efter barselsperiodens ophør. Det er derfor ikke umiddelbart oplagt, at kommunen burde have vejledt dig om muligheden for tabt arbejdsfortjeneste. Sandsynligheden for, at du får medhold ved at søge om tabt arbejdsfortjeneste med tilbagevirkende kraft er derfor lille.

Links til yderligere oplysninger

Sidst opdateret 24/02 2017.
Explorer Portlet