Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Tabt arbejdsfortjeneste og "ny" barsel

Påvirker en "ny" barsel den tabte arbejdsfortjeneste, jeg i forvejen modtager?

Påvirker en "ny" barsel den tabte arbejdsfortjeneste, jeg i forvejen modtager?

Jeg har i 3 år modtaget tabt arbejdsfortjeneste på fuld tid.

Nu er jeg gravid med vores tredje barn og skal føde til august. Jeg vil derfor høre, om jeg kan lade være med at gå på barsel eller evt. give den til min mand?

Arbejdsopgaverne med det største barn ændrer sig jo ikke, fordi jeg får et ekstra barn, og jeg vil jo ikke have "rigtig" barsel, som jeg havde, da jeg gik på et almindeligt arbejde.

Jeg har ikke talt med kommunen om det endnu, men det er jo altid rart at vide, hvor man står inden mødet.

Svar:

Du vil kun kunne opnå ret til barselsdagpenge, såfremt du opfylder beskæftigelseskravet i barselsloven. Dette bør du derfor kontakte Udbetaling Danmark om. DUKH kan ikke ud fra det oplyste fortælle dig, om du opfylder beskæftigelseskravet i barselsloven og dermed har en ret til barselsdagpenge.

Hvis du uændret passer dit ældste barn på fuld tid, har du som udgangspunkt fortsat ret til tabt arbejdsfortjeneste (TA), selv om du føder endnu et barn.

Ankestyrelsen har i principafgørelsen C-28-01 truffet afgørelse om, at "der fortsat er ret til kompensation ift et handicappet barn, når en person føder et rask barn, såfremt personen fortsat passer det handicappede barn på fuld tid".

Har du ret til barselsdagpenge, vil din mand ikke kunne "overtage" hele din barsel.

En barselsperiode er opdelt i 2 perioder: barselsorlov (14 uger) og forældreorlov (32 uger).

Det fremgår af barselslovens § 7 stk.2 og vejledningen til barselsloven, at faderen alene kan indtræde i moderens fraværsret i 14-ugers perioden, hvis moderen dør eller på grund af sygdom ikke kan passe barnet.

Din mand har ret til 2 ugers i barselorlovsperioden på de første 14 uger. Herefter indtræder forældreorlovsperioden på 32 uger, hvor din mand dog har ret til at gøre brug af forældreorloven i denne periode også. (jf. barselslovens § 9) Med andre ord kan din mand reelt set afholde forældreorlov i den første 14 ugers periode.

Faderens generelle ret til fædreorlov fremgår af vejledningen til barselsloven.

Sidst opdateret 08/08 2019.
Explorer Portlet