Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Tabt arbejdsfortjeneste på deltid og barsel

Har jeg ret til barsel, når jeg modtager tabt arbejdsfortjeneste på deltid?

Har jeg ret til barsel, når jeg modtager tabt arbejdsfortjeneste på deltid?

Jeg modtager 7 timers tabt arbejdsfortjeneste (TA)  til min søn, som har en autismespektrumforstyrrelse. Nu er jeg gravid med vores andet barn, og jeg ved ikke, hvordan mine rettigheder er i forhold til barsel.

Jeg har et fast 30 timers job, hvor jeg er berettiget til løn under barsel 8 uger før terminen og 26 ugers fuld løn efter fødslen.

Kan jeg fortsætte med de 7 timers tabt arbejdsfortjeneste under barslen og så få min løn som normalt i de uger, jeg er berettiget til dette?

Tabt arbejdsfortjeneste under forældreorlov

Efter de 26 uger vil jeg gerne fortsætte min barselsperiode på barselsdagpenge. Er jeg berettiget til det samtidig med at jeg får de 7 timers tabt arbejdsfortjeneste?

  

Svar:

Ja - du har fortsat ret til tabt arbejdsfortjeneste (TA) 7 timer pr. uge, samtidig med at du fra din arbejdsgiver modtager løn under barsel for 30 timer om ugen, når du passer din søn uændret (og i øvrigt fortsat opfylder betingelserne). Dette fremgår af principafgørelse C-28-01

Og du er også berettiget til TA efter dine 26 ugers barsel, når du ønsker at holde forældreorlov, når du passer din søn uændret (og i øvrigt fortsat opfylder betingelserne). Dagpengene vil  i dit tilfælde skulle beregnes ud fra en lønindtægt på 30 timer pr. uge.

Uddrag af loven

Uddrag af barselsloven

§ 33. Barseldagpenge til lønmodtagere, der er fraværende, beregnes på grundlag af det ugentlige timetal og den timefortjeneste, som lønmodtageren ville have haft under fraværet efter betaling af arbejdsmarkedsbidrag. Hvis denne indtægt i det enkelte tilfælde ikke er egnet til beregning af barseldagpenge, anvendes i stedet den gennemsnitlige indtjening inden for de seneste 4 uger før fraværets begyndelse.

 

Sidst opdateret 08/08 2019.
Explorer Portlet