Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Tabt arbejdsfortjeneste og feriepenge

Kan jeg hæve mine feriepenge samtidigt med, jeg modtager tabt arbejdsfortjeneste?

Kan jeg hæve mine feriepenge samtidigt med, jeg modtager tabt arbejdsfortjeneste?

Jeg har 21 dage til gode på mit feriebevis fra 2008. Jeg har modtaget tabt arbejdsfortjeneste siden 1. marts 2009, 37 timer. Må og kan jeg hæve mine feriepenge, samtidig med jeg modtager tabt arbejdsfortjeneste?

 

Svar:

Som udgangspunkt kan du ikke modtaget kompensation for tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42 og feriegodtgørelse efter ferieloven samtidigt. Kompensationen skal derfor normalt stoppes i den periode, hvor du får udbetalt feriepenge. Dette gælder dog ikke, hvis feriegodtgørelsen eller ferietillæg udbetales som følge af feriehindring. Når feriegodtgørelse udbetales som følge af en feriehindring, har der ikke været afholdt ferie. Udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste skal derfor ikke nedsættes med sådanne udbetalinger. Det fremgår af principafgørelse 11-15.

Vedr. feriehindring:

Fra principafgørelse 11-15: "Det fremgår af ferielovens § 38, at hvis en lønmodtager på grund af særlige forhold er afskåret fra at holde ferien inden ferieperiodens eller ferieårets udløb, udbetales feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg til lønmodtageren. Det fremgår endelig af § 17, stk. 1, nr. 15 i bekendtgørelse om ferie, at særlige forhold efter ferielovens § 38 er pasning af nærtstående syge eller døende, hvor lønmodtageren i en kortere tidsbegrænset periode er tilkendt tabt arbejdsfortjeneste, løn eller vederlag efter serviceloven."

Yderligere dokumentation

Se Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom

Uddrag § 13:

"Der kan ikke ske udbetaling af hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste under ferie i det omfang, modtageren samtidig får feriegodtgørelse eller ferietillæg for optjent ferie, og der herved opstår dobbeltforsørgelse."