Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Tabt arbejdsfortjeneste, feriepenge og ferietillæg

Kan man få feriepenge, når man modtager tabt arbejdsfortjeneste?

Kan man få feriepenge, når man modtager tabt arbejdsfortjeneste?

Vi har fra februar 2011 fået bevilget 20 timers støtteperson til vores datter. Fra denne dag er min tabt arbejdsfortjeneste (TA) sat ned med det tilsvarende timeantal - fra 37 timer til 17 timer om ugen. Jeg har modtaget TA i 4 år på fuld tid forud for dette.

Mit spørgsmål er følgende: Kan jeg søge om ferie (hvor jeg får udbetalt tabt arbejdsfortjeneste på fuld tid) i 25 dage fra den 1. februar, indtil feriedagene er brugt?? Jeg spørger, fordi jeg tænker, at sådan er det jo ved almindelige feriepenge.

Men hvordan er reglerne, når det drejer sig om TA ved ændring i tid. Jeg kan læse, at jeg får udfærdiget feriekort, hvis kompensationen for TA bortfalder helt.

Svar:

Nej du har ikke mulighed for søge om ferie med tabt arbejdsfortjeneste (TA) efter bevillingsperiodens ophør, sådan som du beskriver det i din mail. Og det er heller ikke rigtigt, at du får udfærdiget et feriekort.

Ferieloven gælder ikke for modtagere af TA.

Tillæg til ferieformål

I stedet er du berettiget til et "tillæg til ferieformål", den dag du enten helt ophører med at modtage TA - eller får færre timers TA, som tilfældet er for dig.

En person, der går fra fuldtids til deltids TA, skal have udbetalt et tillæg på 12,5 % af den ydelse, man har modtaget i det forudgående kalenderår. Dog kun for det antal timer, som du ikke længere bliver kompenseret for. Kommunen skal tilsvarende beregne 12,5 % af ydelsen i det kalenderår, hvor ydelsen stoppes eller nedsættes.

Beregningerne i dit tilfælde

I dit tilfælde vil du pr. 1.2.11 skulle have udbetalt 12½ % af 20 timers TA brutto i hele 2010. Herudover skal du pr. 1.5.12 have udbetalt tillægget på 12.½% af de 20 timers TA for januar måned 2011.

Der skal ikke udstedes feriekort, og der kræves heller ikke dokumentation for afholdelse af ferie. Det kontante beløb kan du bruge til ferie, når du vil - kombineret med den deltids TA på 17 timer, du fortsat modtager.

Afviklingsperiode efter ophør af/nedgang i ydelse

Du skriver ikke, om du i forbindelse med nedsættelsen af den TA, har fået en afviklingsperiode. Når TA bortfalder, har du som udgangspunkt, ret til tre måneder fortsat kompensation. Det gælder også ifølge principafgørelse fra Ankestyrelsen, hvis du har haft en væsentlig nedgang i timetallet. Link til afgørelse fra Ankestyrelsen nr. 231-10.

Link og yderligere oplysningerne