Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Tabt arbejdsfortjeneste og fleksjob

Kan jeg få tabt arbejdsfortjeneste, selvom jeg er ansat i fleksjob?

Kan jeg få tabt arbejdsfortjeneste, selvom jeg er ansat i fleksjob?

Jeg vil godt vide, om man kan få tabt arbejdsfortjeneste, når man har fleksjob. Kommunen mener nemlig, at jeg ikke har et indtægtstab, når jeg er ansat i et fleksjob. Hvis jeg kan - hvordan beregnes den tabte arbejdsfortjeneste så?

Svar:

Du kan godt modtage tabt arbejdsfortjeneste, når du er i fleksjob, såfremt du opfylder de generelle betingelser for tabt arbejdsfortjeneste

Ankestyrelsen har i et svar på deres Juridiske hotline skrevet følgende: 

”Vi kan i tilknytning hertil også oplyse, at det forhold, at man er ansat i fleksjob heller ikke er til hinder for, at man samtidig hermed kan modtage tabt arbejdsfortjeneste i det omfang det foreneligt med de skånebehov, som begrunder, at man er bevilget fleksjob.”

Der er ikke nærmere beskrevet i lovgivningen - og der foreligger ej heller praksis fra Ankestyrelsen - i forhold til, hvorledes tabt arbejdsfortjeneste skal beregnes, når man er i fleksjob. DUKH kan derfor ikke uddtale sig nærmere om, hvorvidt den tabte arbejdsfortjeneste beregnes ud fra timerne (og derved lønnen du modtager fra arbejdsgiveren), eller om den tabte arbejdsfortjeneste beregnes ud fra flekslønstilskuddet, som du modtager fra kommunen.

Vi vil anbefale, at du beder kommunen om en skriftlig begrundet afgørelse og klagevejledning.

 

Sidst opdateret 08/08 2019.