Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Tabt arbejdsfortjeneste og revalidering

Kan jeg få støtte til efteruddannelse efter tabt arbejdsfortjeneste?

Kan jeg få støtte til efteruddannelse efter tabt arbejdsfortjeneste?

Jeg er mor til en 16 årig dreng med handicap. Jeg har i flere år modtaget kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (TA)  og har således haft en arbejdsuge på 20 timer.

For ½ år siden blev jeg afskediget fra mit job. Lige siden har jeg forsøgt at finde et nyt, men uden held. Jeg kommer fra en branche, hvor det er usædvanligt med deltidsstillinger.

Jeg har derfor kontaktet min sagsbehandler m.h.p. efteruddannelse. Jeg vil gerne opgradere mine kvalifikationer og således forbedre mine chancer eller måske sågar skifte branche.

Sagsbehandleren har imidlertid meddelt, at hun ikke kan hjælpe og har henvist mig til det lokale jobcenter. Her får jeg så at vide, at de heller ikke kan hjælpe, fordi jeg hverken er dagpengeberettiget, kontanthjælpsmodtager eller i arbejde.

Er det korrekt, at jeg ikke kan modtage hjælp til efteruddannelse af hverken kommune eller Jobcenter ?

Hvor kan jeg så henvende mig ? Er jeg henvist til selv at betale for en efteruddannelse ?

 

Svar:

Det er ikke muligt at give dig et svar på, om du har ret til at få hjælp til efteruddannelse, men under alle omstændigheder har du krav på råd og vejledning fra kommunens jobcenter, og du krav på en skriftlig begrundet afgørelse på ansøgning om f.eks. revalidering.

Jeg kan ikke ud fra dine oplysninger fastslå, om du er omfattet af målgruppen "ledige selvforsørgende", men hvis du er, har du mulighed for at få et 6 ugers tilbud om vejledning og opkvalificering efter LAB § 75 a. Du kan læse mere om "ledige selvforsørgende" i dette netsvar: Link til svar om ledige selvforsørgende 

Revalidering kan bevilges, hvis TA ophører

Har man modtaget TA igennem mange år og dermed langvarigt været væk fra arbejdsmarkedet, vil det som regel betyde, at man har mistet kvalifikationer ift sit fag eller arbejdsområde. Her tænkes primært på situationer, hvor man har haft fuldtids TA igennem mange år. Hvis du nu ikke længere modtager TA, bør muligheden for revalindering undersøges og jobcentret inddrages i sagen. Se mere i vejledning nr. 3 til serviceloven, hvor du kan læse om rådgivning ved ophør af TA efter § 42, i pkt. 252.

Som jeg forstår dit brev, så er du imidlertid ikke ophørt med at modtage TA. Du har også indtil for ½ år siden haft et halvtidsjob inden for dit arbejdsområde. Det er derfor ikke oplagt, at du har mistet kvalifikationer i et omfang der berettiger til revalidering. 

Dagpengelignende ydelse i 3 måneder efter afskedigelse

Det har imidlertid ikke været muligt for dig at finde et nyt deltidsjob, fordi det generelt er svært at få deltidsjobs indenfor dit fag. Du nævner ikke, om du i forbindelse med afskedigelsen fra dit deltidsjob har modtaget hjælp efter <<servicelovens § 43. Denne hjælp er netop tiltænkt personer, der mister et deltidsjob og samtidig modtager TA. Der er tale om en dagpengelignende ydelse, som udbetales af kommunen i op til 3 mdr. med det formål at man får en periode til at finde et nyt deltidsjob.

Det fremgår af vejledning nr. 3 til serviceloven(pkt. 261):  "Baggrunden for den begrænsede periode på tre måneder er, at ydelsen skal ses som et økonomisk sikkerhedsnet i en afgrænset periode, så der er mulighed for, at ydelsesmodtageren selv med kommunalbestyrelsens bistand kan finde et nyt deltidsarbejde. Det er væsentligt, at ydelsesmodtageren bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet under perioden med hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Kommunalbestyrelsen har derfor en forpligtelse til aktivt at medvirke til, at ydelsesmodtageren hurtigt får et passende deltidsarbejde."

Det er altså hensigten, at jobcentrene skal spille en aktiv rolle og hjælpe borgeren med at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet under og efter perioder med TA.

Hvordan dette udmønter sig, er er en anden sag. Der er, så vidt vi ved, kun få erfaringer fra praksis.

Sidst opdateret 08/08 2019.