Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Tabt arbejdsfortjeneste og supplerende kontanthjælp

Kan/må tabt arbejdsfortjeneste modregnes i kontanthjælpen?

Kan/må tabt arbejdsfortjeneste modregnes i kontanthjælpen? 

Jeg er enlig mor til 2 og er uddannet pædagog og kontorassistent. Efter endt barsel med lillebror begyndte storebror at få epilepsi, og jeg har derfor ikke set mig i stand til at starte i arbejde efterfølgende. Jeg modtager derfor kontanthjælp. Jeg har nu søgt tabt arbejdsfortjeneste (TA) og har fået enkelte dage bevilliget - altså de dage hvor min søn har anfald, skal indlægges eller til undersøgelser/ambulante kontroller. 

Jeg skal dokumentere løntab/opgørelse fra kontanthjælp førend udbetaling af TA - men det forringer blot min situation her og nu, da jeg i første omgang vil få mindre udbetalt i kontanthjælp og må gå og vente på, at de får lavet en udbetaling af TA? Kan det virkelig være rigtigt?  

Jeg kan heller ikke få et arbejde på disse betingelser - ingen vil da ansætte mig med al det fravær. Kan/må der overhovedet modregnes i kontanthjælpen? Og kan jeg stå til rådighed på disse betingelser? 

Svar:

Når du modtager kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (TA)efter servicelovens § 42, skal kompensationen fratrækkes med bruttobeløbet i kontanthjælpen. 

Hvordan det rent administrativt skal gribes an i forhold til kontanthjælpen, kan jeg desværre ikke rådgive dig om. Det er selvfølgelig problematisk, at du må vente på at få din TA, indtil træk i kontanthjælpen kan konstateres. Jeg har ikke hørt om denne problemstilling før.

Det er  korrekt, at du ikke umiddelbart har et økonomisk udbytte af TA frem for fuld kontanthjælp. 

Hvis du forud for den TA, havde en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning, vil du imidlertid være berettiget til pensionsbidrag for de timer, hvor du modtager TA. Se evt. børn og unge-vejledningens pkt. 240.

Du skriver ikke direkte, om du mener den bevilling, som du har på TA, dækker behovet. Hvis ikke du mener, at den er tilstrækkelig, kan du søge om yderligere timer og klage over evt. afslag. Det kan for eksempel være relevant, hvis dit barns anfald er så hyppige og uforudsigelige, at du reelt aldrig står til rådighed. Det er dog barnets behov der er afgørende for beregningen af timetallet - ikke hvorvidt man er i stand til at finde og fastholde et deltidsjob.

Spørgsmålet er, om du i stedet for eller supplerende kan tilbydes aflastning i hjemmet eller anden ordning, der gør dig bedre i stand til at påtage dig et job, jvf. børn og unge-vejledningens pkt. 235 om "Rådgivning ifm. beslutning om hjælp efter Servicelovens § 42".

Sidst opdateret 08/08 2019.