Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Tabt arbejdsfortjeneste og sygedagpenge

Kan man få hjælp under sygemelding på tabt arbejdsfortjeneste?

Kan man få hjælp under sygemelding på tabt arbejdsfortjeneste?

Jeg ønsker rådgivning om, hvordan reglerne er, når man selv bliver syg, mens man modtager tabt arbejdsfortjeneste til eget hjemmeboende barn 37 timer ugenligt.

  • Hvad sker der så med hensyn til pasning af barnet ?
  • Hvad sker der med hensyn til den tabte arbejdsfortjeneste, man får udbetalt ?
  • Har man nogen former for krav på den tabte arbejdsfortjeneste, sygepenge, lønkompentation eller lignende ?

 

Svar:

Hvis man modtager tabt arbejdsfortjeneste (TA) og bliver ude af stand til at varetage pasningen af barnet på grund af egen sygdom, kan man have ret til sygedagpenge.

Man skal dog opfylde beskæftigelseskravet og de generelle betingelser i sygedagpengeloven.

Sygedagpengene beregnes efter de samme regler som dagpenge til lønmodtagere i job. Modtog du arbejdsløshedsdagpenge, før du fik bevilget TA, vil sygedagpengekontoret bede dig om at skaffe dokumentation fra a-kassen., om hvilken dagpengesats du ville være berettiget til ved ledighed. Det vil være samme sygedagpengesats, du i så fald er berettiget til.

Ved vurderingen af, om beskæftigelseskravet er opfyldt, ses der bort fra perioder på indtil to år, hvor der er ydet TA. Det betyder, at perioden på TA betragtes som en "død periode" og beskæftigelseskravet derfor skal opgøres på baggrund af forholdene umiddelbart forud for det tidspunkt, hvor du startede med at få udbetalt TA. (se lovtekst nederst).

Har du en "aktuel ret" til arbejdsløshedsdagpenge, vil du på baggrund af dette opfylde beskæftigelseskravet (se i den forbindelse Ankestyrelsens principafgørelser 100-15, 228-10 og 63-12).

Var du før overgangen til TA uden job eller dagpenge fra en a-kasse, vil du ikke være berettiget til sygedagpenge.

Opfylder man ikke betingelserne for sygedagpenge, har man mulighed for at søge kontanthjælp.

Selve pasningsbehovet kan søges dækket, f.eks. ved at den anden forælder overtager TA i en periode - eller via aflastnings - og hjemmepasningsordninger. Dette skal afklares i samråd med sagsbehandleren i kommunen.

Yderligere oplysninger

Lov om sygedagpenge : til lov nr. 563 af 9.6.2006 om sygedagpenge, § 32 stk. 3.:

" Ved vurderingen af, om beskæftigelseskravet efter stk. 1 er opfyldt, ses der bort fra perioder på indtil 2 år, hvor der er ydet godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 og plejevederlag efter § 120 i lov om social service, eller hvor lønmodtageren har været omfattet af en arbejdskonflikt."

Du kan læse mere om sygedagpenge på denne side: Infoside om sygedagpenge.

Sidst opdateret 08/08 2019.