Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Tabt arbejdsfortjeneste ved ledighed

Får jeg tabt arbejdsfortjeneste samtidigt med dagpenge, og hvilket grundlag beregnes det på?

Får jeg tabt arbejdsfortjeneste samtidigt med dagpenge, og hvilket grundlag beregnes det på?

Jeg har i gennem mange år været ansat i et firma på fuld tid - men hvor jeg dog har været frikøbt nogle timer til pasning m.m. af min søn, for hvilket jeg af kommunen har modtaget godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste (TA).

Jeg er nu blevet afskediget fra mit job og vil gerne vide, om godtgørelsen for den tabte arbejdsfortjeneste fortsætter i en evt. ledighedsperiode? Hvis den gør - er det så stadigvæk beregnet på baggrund af min løn, eller skal den beregnes på baggrund af understøttelsen?

 

Svar

Hvis du fortsætter med tabt arbejdsfortjeneste (TA), efter at du er blevet ledig, er beregningen af den uændret, dvs. den er fortsat fastsat på baggrund af din tidligere løn.

Du skal dog være opmærksom på, at du ikke kan få dagpenge fra a-kassen, med mindre du modtager TA i så begrænset et omfang, at du alligevel står fuldt ud til rådighed ift. a-kassen. Se således Vejledning nr. 9007 pkt. 253.

Du vil i en 3 mdr.s periode, fra du bliver ledig fra dit deltidsjob, kunne få en dagpengelignende ydelse fra kommunen efter servicelovens § 43. Se således børn og unge-vejledningen pkt. 258-261.

Sidst opdateret 17/02 2020.