Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Tabt arbejdsfortjenste og SU

Kan min kone modtage 12 timers tabt arbejdsfortjenste og samtidig tage en uddannelse på SU?

Spørgsmål:

Kan min kone modtage 12 timers tabt arbejdsfortjenste og samtidig tage en uddannelse på SU?

Svar:

Som udgangspunkt kan man ikke modtage Statens Uddannelsesstøtte (SU) til et fuldtidsstudie og samtidig modtage tabt arbejdsfortjeneste (TA) efter servicelovens § 42.

Ankestyrelsen har i principafgørelsen C-40-06 vurderet, at der ikke kunne udbetales TA til en ansøger, som var tilmeldt fuldtidsstudie og modtog SU. Begrundelsen var, at det ikke var tilstrækkeligt godtgjort, at der var tale om et indtægtstab som følge af barnets funktionsnedsættelse. 

Der foreligger ikke yderligere principafgørelser vedr. TA og SU. Det kan derfor ikke på forhånd udelukkes, at der kan være situationer, hvor man kan være berettiget til TA. Et tænkt eksempel: En studerende har f.eks. modtaget SU i nogle år af et længerevarende studie og samtidig haft et fast fritidsjob i hele perioden. Den studerende må frasige sig jobbet som følge af pasning af barn med funktionsnedsættelse. I en sådan situation er der argumenter for, at der er tale om indtægtstab som følge af pasning af barnet. 

Juridisk hotline (ast.dk) har givet et vejledende svar af 9.11.2017 omkring problemstillingen. Fra svaret:

"Personer, der er under uddannelse og modtager SU kan ... godt modtage dækning af tabt arbejdsfortjeneste i forhold til et fritidsjob, som pågældende har måttet opgive for at passe et handicappet barn i hjemmet. Vi henviser i den forbindelse til ovennævnte principafgørelse C-40-06."

SU og offentlig støtte

Bemærk reglerne om SU og offentlig støtte jf. reglerne i § 2 i lov om statens uddannelsesstøtte. Du kan ikke få SU i måneder, hvor du får andre former for offentlig støtte, der skal dække dine leveomkostninger. Du må kontakte SU, hvis du ønsker yderligere uddybning om emnet SU og offentlig støtte.

Sidst opdateret 08/08 2019.