Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Nyt på vidensområdet

Handlinger tilknyttet webside

Nyt på vidensområdet

Dynamisk liste, der opsamler de seneste indholdselementer
Oprettelsesdato Sidst ændret Titel
16/12 2016 06:39 04/05 2020 12:51 Frit skolevalg og dagbehandlingsskole
18/03 2014 08:04 22/04 2020 08:17 Merudgiftsydelse og direkte afregning med leverandør
12/03 2020 10:28 30/03 2020 09:10 Tabt arbejdsfortjenste når dagtilbud, skole m.m. lukker grundet regeringspåbud
12/03 2020 10:22 30/03 2020 08:59 Merudgift til pasning af mit barn, når dagtilbud, skole m.m. lukker grundet regeringspåbud
22/08 2013 05:19 12/03 2020 09:20 Om tabt arbejdsfortjeneste
25/06 2013 07:43 10/03 2020 08:17 Merudgifter til børn
22/09 2018 16:20 17/02 2020 12:28 Seniorpension – er det en ny form for pension?
25/11 2013 09:57 17/02 2020 12:27 Tabt arbejdsfortjeneste ved ledighed
04/03 2016 06:49 31/01 2020 13:47 Lovguide om botilbud
02/09 2013 12:00 31/01 2020 13:46 Lovguide - fra barn til voksen
22/08 2013 06:21 31/01 2020 13:46 Lovguide - tabt arbejdsfortjeneste
19/08 2013 12:23 31/01 2020 13:45 Lovguide - hjælpemidler og forbrugsgoder
15/08 2013 07:49 31/01 2020 13:45 Lovguide - bolig
25/06 2013 07:43 31/01 2020 13:44 Lovguide - merudgifter til børn
10/04 2014 14:02 31/01 2020 13:44 Lovguide - rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteam
09/08 2013 10:47 31/01 2020 13:43 Lovguide - BPA mv.
23/08 2013 05:40 31/01 2020 13:42 Lovguide - bil
08/08 2013 08:44 31/01 2020 13:42 Lovguide - merudgifter til voksne
07/08 2013 06:05 31/01 2020 13:41 Lovguide - fleksjob
07/08 2013 10:10 31/01 2020 11:29 Merudgift til bleer
15/08 2013 09:31 31/01 2020 11:22 Stik i carport: boligindretning eller hjælpemiddel
19/08 2013 09:16 31/01 2020 11:20 Støtte til bærbar computer
06/08 2013 10:28 24/01 2020 08:40 Revalidering
08/08 2013 10:19 22/01 2020 07:33 Dokumentation eller sandsynliggørelse af merudgifter
06/02 2019 15:55 22/01 2020 07:30 Dokumentation af merudgifter - kørsel
08/08 2013 07:10 22/01 2020 07:24 Merudgifter til voksne
25/02 2018 13:59 20/01 2020 06:56 Ret til fleksjobbevis
10/06 2015 12:29 17/01 2020 13:51 Krav om mindst 4 timers fravær pr. uge
14/08 2013 05:52 17/01 2020 13:38 Sygedagpenge og deltagelse i tilbud
06/08 2013 12:30 17/01 2020 13:33 Hjælp efter opgivelse af revalidering
06/08 2013 11:51 17/01 2020 13:30 Forskellen på specialpædagogisk støtte og revalidering
01/06 2016 08:39 17/01 2020 13:27 Førtidspensionssager der ikke skal forelægges rehabiliteringsteamet
29/07 2014 06:32 17/01 2020 13:23 Afslag på førtidspension ved mulighed for ressourceforløb
09/09 2013 12:13 17/01 2020 12:54 Førtidspension og genoptagelsesdato
09/09 2013 12:08 17/01 2020 12:53 Førtidspension på efterløn
09/09 2013 09:03 17/01 2020 12:52 Midlertidig førtidspension
09/09 2013 08:51 17/01 2020 12:50 Førtidspension uden arbejdsprøvning
11/09 2013 12:09 17/01 2020 12:48 Indtægts samt erstatnings betydning for førtidspension
09/09 2013 07:51 17/01 2020 12:45 Betingelser for førtidspension - behandling af førtidspension på to måder
09/08 2013 11:33 17/01 2020 12:40 Førtidspension og formue
06/10 2014 07:24 17/01 2020 11:46 Invaliditetsydelse ved flytning til ny kommune
07/05 2014 13:50 17/01 2020 11:44 Invaliditetsydelse ved hvilende førtidspension
07/05 2014 12:13 17/01 2020 11:43 Er der valgmulighed mellem ”gammel” førtidspension og revalideringsydelse?
07/04 2014 08:24 17/01 2020 11:41 Invaliditetsydelse ved hvilende brøkpension
13/09 2013 12:07 17/01 2020 11:40 Bistandstillæg på efterløn
13/09 2013 11:55 17/01 2020 11:38 Vejledning om frivillig overgang til ny førtidspension
11/09 2013 13:57 17/01 2020 11:35 Invaliditetsydelse og overgang til fleksydelse
11/09 2013 13:41 17/01 2020 11:33 Hvilende førtidspension ved fuldtidsbeskæftigelse
11/09 2013 12:17 17/01 2020 11:26 Fra invaliditetsydelse til førtidspension
09/09 2013 12:36 17/01 2020 11:21 Tidsfrist og ansøgning om højere førtidspension
15/11 2018 07:22 17/01 2020 09:24 Sammensætning af løn i fleksjob
23/09 2018 17:38 17/01 2020 09:14 Ret til midlertidigt eller permanent fleksjob?
23/09 2018 17:21 17/01 2020 09:11 Opfølgning på fleksjob
08/06 2015 12:18 17/01 2020 09:01 Ferie i forbindelse med fleksjob og ledighedsydelse
30/07 2014 08:36 17/01 2020 08:58 Krav til antal timer i fleksjob
26/06 2014 13:19 17/01 2020 08:47 Fleksjob hos nuværende arbejdsgiver
23/01 2014 10:41 17/01 2020 08:44 Pligt til acceptere tilbudt fleksjob
07/08 2013 09:03 17/01 2020 08:36 Nedsættelse af timetal i fleksjob
07/08 2013 07:33 17/01 2020 08:34 Fleksjob og flytning til ny kommune
07/08 2013 06:22 17/01 2020 08:29 Fleksjob og fritidsjob
22/08 2013 10:19 13/12 2019 07:07 Rehabiliteringsteam
14/08 2013 06:18 11/12 2019 12:25 Ferie under sygemelding
11/09 2015 17:32 28/11 2019 14:54 Botilbud efter serviceloven og almenboligloven
17/08 2018 05:29 26/11 2019 10:20 Tidlig forebyggende indsats for voksne
02/09 2016 05:47 08/11 2019 09:36 Hvad er kontanthjælpsloftet?
10/11 2015 05:54 07/11 2019 08:22 Praksisnyt nr. 53: Merudgifter voksne - indgribende karakter
06/08 2013 09:23 10/10 2019 06:32 Anbringelse og børnepenge samt bidrag
06/08 2013 09:30 10/10 2019 06:30 Transport til bosted for pårørende
10/10 2019 06:28 10/10 2019 06:29 Praksisnyt nr. 86: Efterskoleophold efter serviceloven m.v. til unge med nedsat funktionsevne
05/02 2018 06:16 10/10 2019 06:01 Praksisnyt nr. 78: Efterværn og opretholdt anbringelse
17/11 2014 12:32 19/09 2019 13:08 Valg af privat firma ved BPA-ordning
17/01 2018 13:24 19/09 2019 13:07 Valg af privat firma ved kontant tilskud efter § 95
14/08 2013 09:45 12/09 2019 08:18 Ret til botilbud i anden kommune?
09/08 2013 07:54 12/09 2019 08:16 Pårørende som ledsager
14/08 2013 09:07 06/09 2019 07:13 Praksisnyt nr. 12 botilbud
11/12 2017 06:09 06/09 2019 07:08 Praksisnyt nr. 76: Flytning fra et egnet botilbud til et andet egnet botilbud i borgerens egen interesse
10/12 2013 10:56 08/08 2019 11:03 Fyring under orlov med tabt arbejdsfortjeneste
26/11 2013 09:52 08/08 2019 11:02 Tabt arbejdsfortjeneste eller barselsorlov
18/11 2013 12:23 08/08 2019 11:01 Tabt arbejdsfortjeneste ved mere end 37 timers arbejdsuge
18/11 2013 12:11 08/08 2019 11:01 Tabt arbejdsfortjeneste og nyt deltidsjob
19/11 2013 07:27 08/08 2019 11:00 Hvilken løn beregnes tabt arbejdsfortjeneste ud fra?
22/11 2013 07:38 08/08 2019 10:59 Tabt arbejdsfortjeneste og løntillæg
22/11 2013 08:59 08/08 2019 10:58 Modregning af sparede transportudgifter i tabt arbejdsfortjeneste
06/12 2013 13:52 08/08 2019 10:56 Tabt arbejdsfortjeneste: Sygehuskontrol - hel eller delvis kompensering
26/11 2013 10:38 08/08 2019 10:55 Barselsret ved nedgang i tabt arbejdsfortjeneste
25/11 2013 08:57 08/08 2019 10:54 Dagpengeret efter tabt arbejdsfortjeneste
25/11 2013 10:21 08/08 2019 10:52 Tabt arbejdsfortjeneste, feriepenge og ferietillæg
26/11 2013 10:14 08/08 2019 10:52 Tabt arbejdsfortjeneste på deltid og barsel
25/11 2013 10:34 08/08 2019 10:50 Tabt arbejdsfortjenste og SU
25/11 2013 12:19 08/08 2019 10:49 Tabt arbejdsfortjeneste og fleksjob
25/11 2013 10:00 08/08 2019 10:49 Tabt arbejdsfortjeneste og feriepenge
25/11 2013 10:41 08/08 2019 10:47 Tabt arbejdsfortjeneste og sygedagpenge
26/11 2013 09:58 08/08 2019 10:46 Tabt arbejdsfortjeneste og "ny" barsel
29/11 2013 12:37 08/08 2019 10:44 Tabt arbejdsfortjeneste og flytning til ny kommune
29/11 2013 12:41 08/08 2019 10:42 Renter ved for sen udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste
06/12 2013 13:44 08/08 2019 10:36 Tabt arbejdsfortjeneste og supplerende kontanthjælp
25/11 2013 13:26 08/08 2019 10:34 Tabt arbejdsfortjeneste, kontanthjælp og arbejdsmarkedsbidrag
25/11 2013 12:38 08/08 2019 10:32 Tabt arbejdsfortjeneste og særlig supplerende ydelse med tilbagevirkende kraft
25/11 2013 12:27 08/08 2019 10:30 Tabt arbejdsfortjeneste og revalidering
22/11 2013 08:13 08/08 2019 10:26 Beregning af tabt arbejdsfortjeneste som selvstændig
26/08 2013 07:04 08/08 2019 09:19 Særligt transportfradrag for mennesker med handicap
19/08 2013 11:15 08/08 2019 09:18 Støtte til specialfremstillet tøj
19/08 2013 11:45 08/08 2019 09:17 Kompressionsstrømper
19/08 2013 08:59 08/08 2019 09:16 Elscooter: Kan et forbrugsgode bevilges som hjælpemiddel?
19/08 2013 06:52 08/08 2019 09:11 3 hjulet knallert som forbrugsgode
19/12 2016 12:48 08/08 2019 09:07 Kan en 16-årig få kørekort?
26/08 2013 07:35 08/08 2019 09:04 Handicapbil ved delt forældremyndighed
23/08 2013 06:10 08/08 2019 09:04 Fritagelse for vægtafgift
23/08 2013 09:03 08/08 2019 09:02 Billån - beregning af afdrag
15/08 2013 09:06 08/08 2019 09:00 Støtte til at blive i bolig ved skilsmisse
15/08 2013 08:12 08/08 2019 08:54 Merudgift til dyrere bolig
26/05 2014 07:51 02/07 2019 08:34 Sygedagpenge
13/08 2013 10:42 18/06 2019 06:59 Retten til vederlagsfri fysioterapi
15/08 2018 09:34 13/06 2019 11:25 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)
23/05 2016 05:28 13/06 2019 06:46 Støttetimer i dagtilbud og klageadgang
30/08 2013 07:42 13/06 2019 06:44 Hvem henviser til tilbud i anden kommune?
29/08 2013 09:28 13/06 2019 06:41 Transport til skole i anden kommune
29/08 2013 09:40 13/06 2019 06:39 Lang transporttid fra skole
29/08 2013 10:11 13/06 2019 06:38 Frit skolevalg og specialskoler
06/08 2013 09:34 12/06 2019 08:53 Forældrebetaling ved anbringelse
22/08 2013 09:09 13/05 2019 08:07 Skift af sagsbehandler
09/08 2016 05:57 06/05 2019 13:11 Praksisnyt nr. 61: Værdighed inden for handicapområdet
10/06 2018 13:52 10/04 2019 10:50 Praksisnyt nr. 82: Normaliseringsprincippet
13/09 2013 07:11 10/04 2019 08:52 Praksisnyt nr. 29 om begrebet nødvendige merudgifter
13/08 2013 10:37 09/04 2019 13:08 Støtte til vedligeholdelsestræning
05/04 2019 07:54 05/04 2019 08:24 Ferie i udlandet på uddannelseshjælp/kontanthjælp
01/02 2019 13:20 13/03 2019 12:22 Praksisnyt nr. 88: Særlig tilrettelagt uddannelse (STU) - hvem er omfattet m.v.?
05/12 2014 09:55 04/03 2019 12:34 Forskellen på sundhedskoordinator og lægekonsulent?
07/01 2014 08:12 04/03 2019 12:27 Efterværn og opretholdt anbringelse
29/10 2017 10:05 28/02 2019 07:04 Børnefaglig undersøgelse og børnesamtale
07/01 2019 11:54 27/02 2019 14:52 Underretning
22/01 2018 06:11 27/02 2019 14:51 Børnefaglig undersøgelse – kan vi sige nej?
07/12 2018 10:36 20/02 2019 13:56 Pasning af alvorligt syge børn
12/03 2018 06:45 08/02 2019 14:20 Dækning af merudgifter til håndsrækninger
22/08 2013 07:49 08/02 2019 07:58 Praksisnyt nr. 17 om kompensationsprincippet
09/02 2016 06:36 04/02 2019 08:21 Praksisnyt nr. 56: Nogle støttemuligheder til forældre med nedsat funktionsevne
09/08 2013 09:02 04/02 2019 08:17 Praksisnyt nr. 6: BPA i små bidder og hjælp døgnet rundt
06/06 2016 08:21 01/02 2019 12:07 Personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp i hjemmet samt madservice
09/08 2013 09:42 01/02 2019 12:03 BPA - Skal ægtefællen klare husholdningen?
23/01 2019 16:18 23/01 2019 16:26 Uddannelseshjælp og kontanthjælp til borgere med psykisk diagnose
08/01 2018 05:58 23/01 2019 15:08 Praksisnyt nr. 77: Merudgiftsydelse til dækning af driftsudgifter til bil
13/05 2015 05:25 23/01 2019 15:06 Praksisnyt nr. 48 om opfølgning af løbende ydelser
09/08 2013 06:16 23/01 2019 15:02 Praksisnyt nr. 24 om ægtefælle som ledsager
17/04 2017 06:32 23/01 2019 14:53 Praksisnyt nr. 15 om "ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger"
08/08 2013 08:58 23/01 2019 14:51 Praksisnyt nr. 9: Merudgifter - flere lidelser i vurderingsgrundlaget
08/08 2013 06:30 23/01 2019 14:40 Praksisnyt nr. 7: Skal merudgifter sandsynliggøres eller dokumenteres
22/08 2013 07:40 23/01 2019 14:38 Praksisnyt nr. 4 om opsøgende arbejde
08/02 2017 06:48 23/01 2019 14:31 Praksisnyt nr. 67: Ledsageopgaver
20/10 2014 11:00 23/01 2019 14:27 Praksisnyt nr. 41: Socialpædagogisk ledsagelse
09/08 2013 06:08 17/01 2019 08:07 Praksisnyt nr. 2 om ledsagelse til voksne
04/04 2014 06:04 17/01 2019 08:06 Praksisnyt nr. 36: Flere indgange til merudgifter til voksne
14/01 2014 13:45 04/01 2019 13:52 Praksisnyt nr. 33: Garantiforskrifter
20/02 2017 07:21 03/01 2019 14:21 Tabt arbejdsfortjeneste og ydelsesloftet
07/08 2017 05:08 03/01 2019 10:50 Praksisnyt nr. 72: Ansøgning om ydelser efter serviceloven m.v.
22/08 2013 07:45 03/01 2019 10:27 Praksisnyt nr. 14 om diagnoser og nedsat funktionsevne
03/01 2019 08:50 03/01 2019 08:50 DUKH Nyt nr. 10 - Merudgifter efter servicelovens § 100
06/05 2018 05:48 03/01 2019 07:04 Praksisnyt nr. 81: Samspil mellem servicelovens § 42, servicelovens § 118 og barselslovens § 26
13/12 2018 12:38 13/12 2018 12:39 LINK til skrivelse: Kender du Klagenævnet for Specialundervisning?
13/12 2018 12:35 13/12 2018 12:35 LINK til skrivelse: Kender du Klagenævnet for Specialundervisning?
09/09 2015 11:10 11/12 2018 08:35 Praksisnyt nr. 51: Borgerdeltagelse i rehabiliteringsteamets møde
19/06 2014 07:22 11/12 2018 08:34 Praksisnyt nr. 38: Faktisk forvaltningsvirksomhed
14/11 2013 12:56 11/12 2018 08:32 Praksisnyt nr. 20: Kontanthjælp og ejerbolig
04/03 2018 18:26 10/12 2018 12:52 Praksisnyt nr. 79: Hjælp til driftsudgifter af hjælpemidler
16/12 2014 10:42 10/12 2018 12:51 Praksisnyt nr. 43: Gangdistance
05/10 2015 06:57 10/12 2018 12:51 Praksisnyt nr. 52: Bevilling af forbrugsgoder efter serviceloven
07/12 2018 09:22 07/12 2018 09:51 10. klasse og specialskole når eleven fylder 18 år
28/04 2015 09:44 02/12 2018 17:33 Praksisnyt 1 - 87
02/12 2018 17:31 02/12 2018 17:31 Praksisnyt nr. 87: Ansøgning om fleksjob og ressourceforløb m.v.
28/04 2014 08:51 20/11 2018 17:13 Erstatningsansvar i skolen
10/03 2014 07:24 20/11 2018 14:43 Aflastningsperson i hjemmet - hvem bestemmer?
16/12 2015 05:59 31/10 2018 09:32 DUKHnyt nr. 1/2016 om hjemmetræning
20/01 2016 06:13 31/10 2018 09:32 DUKHnyt nr. 2/2016 om botilbud
11/01 2018 07:43 31/10 2018 09:32 DUKHnyt nr. 4/2016 om BPA efter § 95, stk. 3
06/06 2016 05:06 31/10 2018 09:31 DUKHnyt nr. 3/2016 om merudgiftsydelse til børn
06/04 2017 05:37 31/10 2018 09:30 DUKHnyt nr. 5/2017 om støtte til køb af bil efter servicelovens § 114
10/08 2015 04:57 15/10 2018 05:59 Praksisnyt nr. 50: Genvurdering i klagesager
07/08 2013 13:44 04/10 2018 13:46 Taksten for transport til hospital
02/10 2018 05:15 02/10 2018 05:15 Praksisnyt nr. 85: Tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42 og pensionsbidrag
26/03 2014 07:21 24/09 2018 05:01 Bostøtte til borger i arbejde?
22/08 2013 08:42 20/09 2018 12:12 Ressourceforløb
03/09 2018 17:05 03/09 2018 17:05 Praksisnyt nr. 84: Flytning og udflytning fra midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107
23/06 2015 07:37 29/08 2018 13:08 Afviklingsperiode, indrettelseshensyn og varslingsordning
29/08 2018 05:14 29/08 2018 10:04 Må kommunen tilbyde ét STU-tilbud til alle?
17/01 2018 13:16 13/08 2018 12:42 Er der opsættende virkning, hvis kommunen nedsætter eller fratager § 95-hjælpen?
03/01 2018 17:19 13/08 2018 12:41 Er der opsættende virkning, hvis kommunen nedsætter eller fratager § 96-hjælpen?
05/08 2018 19:13 05/08 2018 19:13 Praksisnyt nr. 83: Tro og love-erklæringer
13/08 2013 12:23 04/07 2018 12:16 Behandlingsredskab eller hjælpemiddel?
23/08 2013 07:55 04/07 2018 12:15 Kørsel af pensionister til sygehus/læge
07/08 2013 13:11 03/07 2018 05:21 Dækning af sygehus-transport som merudgift
13/08 2013 11:54 03/07 2018 05:18 Varighed af genoptræning
05/02 2014 12:09 25/06 2018 05:56 Praksisnyt nr. 34 om sektoransvarlighedsprincippet m.v.
07/10 2013 06:10 23/06 2018 10:01 Når barnet ikke magter fællestransport til specialskole
06/04 2017 05:50 22/06 2018 06:10 Praksisnyt nr. 69: Hjælp til rengøring
10/06 2018 13:48 20/06 2018 07:32 DUKHnyt nr. 9: Særlige dagtilbud efter servicelovens § 32
22/08 2013 07:41 16/06 2018 06:06 Praksisnyt nr. 8: Berigtigelse af oplysninger
13/12 2013 09:25 15/06 2018 06:00 Praksisnyt nr. 32: Uenighed om oplysningsgrundlaget
22/08 2013 07:52 09/06 2018 08:56 Praksisnyt nr. 21 om vejledningsforpligtigelsen
11/09 2017 04:58 09/06 2018 08:47 Praksisnyt nr. 73: Beregningsgrundlag for tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42
22/08 2013 07:42 01/06 2018 05:39 Praksisnyt nr. 10 - hjemvisninger
09/08 2013 08:33 10/05 2018 17:45 Borgerstyret personlig assistance (BPA) efter § 96
24/08 2015 05:01 17/04 2018 11:19 Rehabiliteringsplan ved sagens behandling i rehabiliteringsteam
29/09 2017 18:58 17/04 2018 09:56 Hjælp til udsættelsestruede lejere
22/06 2017 17:41 17/04 2018 09:52 Hjælp til tandbehandling efter aktivloven
03/05 2017 18:02 17/04 2018 06:15 Praksisnyt nr. 40: Værgen ønsker at flytte borger i andet botilbud
06/09 2016 05:24 16/03 2018 12:48 Hvem er omfattet af kontanthjælpsloftet?
22/08 2013 09:14 08/03 2018 13:14 Klage over lægekonsulent
02/09 2013 09:24 08/03 2018 13:06 Betaling af neuropsykologisk undersøgelse
02/09 2013 09:11 08/03 2018 12:55 Neuropsykologisk undersøgelse
07/08 2013 07:31 05/03 2018 09:07 Fleksjob og fyring efter 120 dages sygdom
26/03 2014 07:07 02/03 2018 06:53 Socialpædagogisk bistand - bostøtte
20/06 2016 06:19 02/03 2018 06:52 Bevilling af socialpædagogisk støtte
20/06 2016 06:01 02/03 2018 06:51 Er socialpædagogisk støtte tidsbegrænset?
09/08 2013 05:55 02/03 2018 06:37 Ledsagelse til voksne
26/03 2014 07:21 02/03 2018 06:13 Valg af bostøtte
14/04 2015 05:30 01/03 2018 17:06 Praksisnyt nr. 47: Hjælp til forældre med hjemmeboende voksne med nedsat funktionsevne
24/02 2016 05:51 01/03 2018 15:31 Kan der bevilges afløsning i form af rengøring?
28/02 2018 19:50 28/02 2018 19:50 DUKHnyt nr. 8: Fleksjob
09/08 2013 12:13 28/02 2018 08:30 Praksisnyt nr. 5: Behandlingstilbud efter § 102
19/02 2018 06:32 19/02 2018 07:01 Hjælpemidler i en midlertidig periode
29/08 2013 08:10 02/02 2018 21:10 Kollektiv kommunal reduktion af beskæftigelsestilbud
29/08 2013 07:48 01/02 2018 20:10 Omvisitering til andet aktivitetstilbud
09/08 2013 07:16 01/02 2018 06:44 Ledsagelse til beboere i botilbud
11/01 2018 07:03 29/01 2018 07:37 Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere (§ 95)
02/09 2013 09:17 25/01 2018 08:47 Kommunens vejledningspligt
09/09 2013 06:16 25/01 2018 08:16 Notatpligt ved telefoniske henvendelser
17/03 2015 07:24 25/01 2018 08:11 Er Ankestyrelsen bundet af parternes påstande?
02/09 2013 09:20 25/01 2018 07:22 Vejledningspligt og bevilling med tilbagevirkende kraft
22/08 2013 09:31 25/01 2018 07:10 Frist ved genvurdering
16/08 2013 10:28 25/01 2018 06:22 Hvordan søger du om hjælpemidler og forbrugsgoder
06/08 2013 12:42 17/01 2018 07:58 Støtte til omskoling pga barn med handicap
09/08 2013 10:01 17/01 2018 07:40 BPA og hjemmehjælp
09/08 2013 10:16 17/01 2018 07:31 BPA og barnepige
09/08 2013 09:33 17/01 2018 07:16 Bevilling af ekstra timer ved sygdom
20/12 2016 06:25 14/01 2018 13:54 Merudgift til sonderemedier og behandlingsredskaber
16/08 2013 09:15 14/01 2018 13:53 Støtte til forhøjet husleje ved flytning fra lejebolig til ny lejebolig
08/08 2013 10:15 14/01 2018 09:31 Merudgifter ved flytning
23/11 2016 09:56 14/01 2018 09:29 Merudgiftsydelse og hjælp til rengøring
26/08 2013 06:55 12/01 2018 18:38 Nedre aldersgrænse for støtte til bil
19/08 2013 08:40 12/01 2018 17:32 Ekstra eksemplar af hjælpemiddel (ståstøttestativ)
26/08 2013 08:00 12/01 2018 17:28 Handicapbil ved flytning i botilbud
26/08 2013 07:42 12/01 2018 17:21 Støtte til særlig indretning
19/08 2013 11:05 12/01 2018 17:18 Reparation af kørestol ved flytning
23/08 2013 12:33 12/01 2018 17:13 Reparation af automatgear
19/08 2013 09:41 12/01 2018 13:26 Videresalg af hjælpemidler
19/08 2013 11:29 12/01 2018 13:21 Kugledyne og ny kommune
15/08 2013 09:41 12/01 2018 10:31 Støtte til handicapegnet bolig til skilt forældrepar
15/08 2013 09:21 12/01 2018 10:28 Støtte til bolig og mennesker med psykiske lidelser
15/08 2013 08:18 11/01 2018 21:30 Egenbetaling ved boligændring
15/08 2013 08:54 11/01 2018 21:26 Anvisning af ny lejebolig hver 5. år
26/05 2015 06:10 11/01 2018 21:18 Førtidig udskiftning af bil
11/01 2018 07:22 11/01 2018 07:40 Hjælp efter § 95, stk. 3 omfatter ikke overvågning
11/01 2018 07:21 11/01 2018 07:39 § 95, stk. 3 – er der en grænse for hvor mange timer en pårørende må varetage hjælpen?
11/01 2018 07:19 11/01 2018 07:39 Kontant tilskud efter § 95 og udlandsophold
08/05 2017 04:59 11/01 2018 06:41 Praksisnyt nr. 70: Når kommunen træffer afgørelse
13/03 2017 07:09 10/01 2018 10:05 Praksisnyt nr. 68: Når en borger ikke vil medvirke til sagens oplysning
09/01 2017 06:22 10/01 2018 09:30 Praksisnyt nr. 66: Rådgivningsydelser efter serviceloven
10/10 2016 05:15 10/01 2018 09:22 Praksisnyt nr. 63: Klagevejledning i afgørelsessager
11/04 2016 05:07 09/01 2018 07:54 Praksisnyt nr. 58: Flytning til anden kommune
11/01 2016 06:37 09/01 2018 07:11 Praksisnyt nr. 55: Helhedsvurdering efter retssikkerhedslovens § 5
08/12 2015 06:10 09/01 2018 06:55 Praksisnyt nr. 54: Lydoptagelse af møder – må det finde sted?
17/02 2015 07:22 08/01 2018 08:16 Praksisnyt nr. 45: Lighedsprincippet
08/01 2018 07:24 08/01 2018 07:24 225 timers reglen og arbejdsprøvning
19/11 2014 15:08 07/01 2018 08:39 Praksisnyt nr. 42: Kan og skal bestemmelser
19/08 2014 07:25 06/01 2018 12:46 Praksisnyt nr. 39: Når klagefristen er overskredet
14/11 2013 09:47 05/01 2018 07:11 Praksisnyt nr. 31: Manglende afgørelse til partsrepræsentant
10/10 2013 12:13 05/01 2018 06:48 Praksisnyt nr. 30 om konkret og individuel vurdering
22/08 2013 08:03 05/01 2018 06:38 Praksisnyt nr. 28 om opsættende virkning
01/08 2013 06:36 04/01 2018 14:43 Kurser og hjælpemidler ved træning af barn i hjemmet
03/02 2016 10:06 04/01 2018 14:41 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom
22/08 2013 07:59 04/01 2018 07:27 Praksisnyt nr. 25 om svarfrist ved partshøring
22/08 2013 07:53 04/01 2018 07:06 Praksisnyt nr. 23 om hurtighedsprincippet
22/08 2013 07:51 04/01 2018 06:56 Praksisnyt nr. 19 om ansøgningsdato og bevillingstidspunkt
09/08 2013 09:13 04/01 2018 06:20 Praksisnyt nr. 18: Ekstra hjælper med til udlandet
22/08 2013 07:44 03/01 2018 21:27 Praksisnyt nr. 13: Ophør eller ændring af løbende bevilling
27/08 2013 06:24 03/01 2018 12:52 Overskud salg af handicapbil
27/12 2017 13:35 03/01 2018 10:53 Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie
22/08 2013 06:17 03/01 2018 07:58 Praksisnyt nr. 1: Er tabt arbejdsfortjeneste en løbende ydelse?
18/11 2013 13:16 03/01 2018 07:19 Fratagelse af tabt arbejdsfortjeneste
06/06 2016 06:52 02/01 2018 07:19 Berettiget til merudgifter som barn – men ikke som voksen?
26/08 2013 09:07 30/12 2017 14:31 Støtte til ældre bil
10/12 2013 06:36 30/12 2017 14:28 Søn med bevilget kassevogn bliver 18 år
23/08 2013 06:51 30/12 2017 14:20 Ombygning af bil
02/11 2015 08:45 30/12 2017 14:16 Bilstøtte - de vigtigste regler
16/08 2013 10:32 30/12 2017 13:09 Hjælpemidler - de vigtigste regler
16/08 2013 10:57 29/12 2017 17:03 Forbrugsgoder - de vigtigste regler
07/04 2014 06:34 28/12 2017 20:56 Standarder for pladsbehov i boligen
23/08 2013 07:15 26/12 2017 15:45 Brugsret til bil
14/03 2016 09:20 25/12 2017 20:49 Hjælp til transportudgifter efter servicelovens § 117
20/04 2017 17:26 25/12 2017 20:07 Hjælp til boligindretning efter servicelovens § 116
21/06 2017 10:18 25/12 2017 08:04 Personlig pleje uden for hjemmet
07/08 2013 11:16 25/12 2017 08:02 Merudgift til taxakørsel
01/08 2013 05:44 13/12 2017 06:57 Hjemmetræning til børn under 18
05/12 2017 06:21 05/12 2017 06:21 Ankestyrelsen om varslingsordningen pr. 1.1.2018
02/09 2013 10:02 20/11 2017 11:35 Hjælp ved ophold i udlandet
06/11 2017 06:21 06/11 2017 06:21 DUKHnyt nr. 7: Ressourceforløb efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
09/11 2016 06:16 02/11 2017 07:50 Praksisnyt nr. 64: Om partsbegrebet
05/05 2014 05:47 13/10 2017 09:01 Hvad er et uddannelsespålæg?
30/08 2013 09:08 12/10 2017 11:22 Inklusion i folkeskolen
09/10 2017 05:46 09/10 2017 05:46 Praksisnyt nr. 74: Klagemuligheder inden for det sociale område
14/08 2013 08:52 29/09 2017 20:53 Retten til ophold i et midlertidigt botilbud
08/08 2013 09:20 25/09 2017 08:58 Merudgifter til handicapbil
09/09 2013 08:01 22/08 2017 12:26 Førtidspension og uddannelse og evt. frakendelse af pensionen
19/08 2013 09:22 09/08 2017 19:17 Støtte til smartphone
09/06 2015 06:01 26/07 2017 10:16 Praksisnyt nr. 49: Forskelle mellem en bisidder og en partsrepræsentant
24/07 2017 06:06 24/07 2017 06:07 Medicingivning i skoletiden
07/08 2013 10:55 22/07 2017 07:01 Personkredsen for merudgifter
21/06 2017 10:30 21/06 2017 10:33 Hjælp til toiletbesøg på arbejdet
19/06 2017 07:50 19/06 2017 07:50 DUKHnyt nr. 6: Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven
09/06 2017 05:43 12/06 2017 06:47 Praksisnyt nr. 71: Fra nedsat tid og ledighed til tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42
12/12 2016 06:21 17/05 2017 07:55 Praksisnyt nr. 65: Frit skolevalg på specialundervisningsområdet
12/09 2016 05:52 17/05 2017 05:37 Praksisnyt nr. 62: Tillæg til ferieformål (servicelovens § 42)
10/06 2016 05:09 15/05 2017 12:59 Praksisnyt nr. 60: Fremmødeforbud m.v.
08/03 2016 06:04 15/05 2017 09:50 Praksisnyt nr. 57: Specialundervisning m.v. i folkeskolen
06/12 2013 13:47 10/05 2017 11:20 Tabt arbejdsfortjeneste og skolemøder
22/01 2015 08:58 07/05 2017 13:38 Praksisnyt nr. 44: Nye oplysninger i klagesag (nova)
14/05 2014 11:27 30/04 2017 20:16 Praksisnyt nr. 37: Unge i botilbud efter almenboligloven
13/03 2014 10:26 29/04 2017 20:32 Praksisnyt nr. 35: Førtidspension og tilbagevenden på arbejdsmarkedet
09/08 2013 11:46 18/04 2017 18:03 Praksisnyt nr. 26: Invaliditetsydelse og overgang til ny førtidspension
22/08 2013 07:48 17/04 2017 06:34 Praksisnyt nr. 16 om særlig uddybende begrundelse
23/08 2013 12:41 06/04 2017 10:08 Støtte til reparation
19/08 2013 06:11 06/04 2017 10:04 Frit valg af hjælpemidler
08/08 2013 06:41 05/04 2017 13:35 Praksisnyt nr. 11: Merudgifter til børn med ADHD i folkeskolen
22/08 2013 07:39 05/04 2017 13:27 Praksisnyt nr. 3 om forældelsesfrister
29/03 2017 09:36 29/03 2017 09:36 Undtaget fra 225-timers reglen
22/11 2013 09:04 07/03 2017 09:55 Hvornår gælder de nye regler per 1.1. 2011
07/08 2013 11:45 24/02 2017 06:26 Målgruppen for merudgifter
18/11 2013 12:52 24/02 2017 06:23 Tabt arbejdsfortjeneste med tilbagevirkende kraft
10/11 2015 09:00 23/01 2017 07:19 Kontanthjælpsmodtager på højskole
16/12 2016 07:46 19/12 2016 06:14 Anmodning om anden psykolog i PPR
22/08 2013 08:54 28/11 2016 10:29 Rimelig sagsbehandlingstid ved ny lovgivning
29/08 2013 05:22 22/11 2016 09:23 Fortrinsret ved ansættelse
21/11 2016 08:28 21/11 2016 08:31 Hjælp til psykologbehandling
14/10 2016 06:00 14/10 2016 06:01 Forhøjet boligstøtte til bevægelseshæmmede og personer med døgnhjælp efter § 96
13/08 2013 11:24 13/10 2016 05:42 Henvisning til psykiater
02/09 2013 07:31 12/09 2016 05:10 Misbrugsbehandling og ADHD
26/08 2016 05:31 26/08 2016 05:45 Afgørelse vedr. supplerende undervisning i folkeskolen
07/08 2013 12:14 03/08 2016 09:37 Lommepenge som merudgifter
03/08 2016 07:29 03/08 2016 08:01 Støtte til fodpleje/fodbehandling
01/08 2013 07:04 19/07 2016 11:41 Beregning af tabt arbejdsfortjeneste ved hjemmetræning
01/08 2013 07:42 19/07 2016 09:36 Barsel under hjemmetræningsforløb
01/08 2013 06:51 19/07 2016 09:32 Tidsbegrænsning på hjemmetræning
08/08 2013 09:59 02/07 2016 06:54 Morbus Crohn og merudgifter
06/06 2016 06:32 22/06 2016 12:23 Fodindlæg til sko efter merudgiftsbestemmelsen
06/06 2016 06:25 06/06 2016 06:26 Merudgifter efter folkepensionsalder
02/09 2013 11:20 06/06 2016 06:06 Hjælp til medicin, der ikke er tilskudsberettiget
07/08 2013 12:23 02/05 2016 05:21 Stop af merudgifter
27/04 2016 09:50 27/04 2016 10:26 DUKH undersøgelse: Sagsbehandlers oplevelser af rehabiliteringsteams og virkningen deraf
18/11 2013 12:40 11/04 2016 08:00 Jobskifte og nedgang i tid
06/12 2013 14:24 11/04 2016 07:58 Tabt arbejdsfortjeneste - opstart på deltidsjob
24/02 2016 10:51 25/02 2016 07:51 Er der frit valg mellem afløsning og aflastning?
06/08 2013 09:48 24/02 2016 10:58 Forskellige former for aflastning
24/02 2016 10:45 24/02 2016 10:55 Afløsning og aflastning
23/02 2016 09:25 23/02 2016 09:25 Høringssvar fra DUKH: Vedr. forslag til lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge m.v.
03/02 2016 10:12 03/02 2016 14:19 Pasning af døende
12/01 2016 10:04 12/01 2016 10:04 Høringssvar fra DUKH: Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet
24/06 2014 08:01 11/01 2016 12:18 Pædagogisk-psykologisk vurdering når der ikke er behov for specialpædagogisk bistand
19/08 2013 08:43 04/01 2016 07:36 Kugledyne til dreng med svær ADHD
17/12 2015 10:45 17/12 2015 10:45 Høringsvar fra DUKH vedr. lovforslag om ændring af hjemmetræningsordning
08/12 2015 08:48 08/12 2015 08:52 Ret til at forblive på specialskole ved flytning og fortsat ret til transport
08/08 2013 09:24 11/11 2015 12:31 Merudgifter til voksne og flytning til ny kommune
29/08 2013 08:58 22/10 2015 13:19 Hjemsendelse fra skole
16/09 2015 08:40 19/10 2015 12:03 Hvad er en friplejebolig?
30/09 2015 10:34 30/09 2015 10:35 Handicapkørsel til tandlæge
30/08 2013 08:04 23/09 2015 12:58 Fripladstilskud til SFO på privat skole
29/08 2013 11:31 22/09 2015 05:49 50 eller 100% tilskud til SFO-plads
13/11 2013 16:11 21/09 2015 10:04 Friplads i børnehave
13/11 2013 16:05 21/09 2015 09:51 Dækning af udgifter til transport til specialbørnehave
22/08 2013 06:50 16/09 2015 10:58 Generelt om sagsbehandling
02/09 2015 08:39 02/09 2015 08:39 DUKH-undersøgelse om borgerens oplevelse af mødet med kommunernes rehabiliteringsteams
07/08 2013 09:47 22/07 2015 07:38 Udgifter til flere fritidstilbud
05/03 2014 06:55 20/07 2015 05:19 Økonomiske hensyn i sagsbehandlingen
13/08 2013 11:12 12/05 2015 12:02 Gælder behandling efter § 102 også børn?
02/09 2013 09:03 23/04 2015 06:15 Flytning til ny kommune
06/10 2014 06:23 03/02 2015 11:31 Merudgift til solfilm
07/10 2013 07:34 03/02 2015 11:29 Merudgiftsydelse (børn) til kørsel til behandling
07/08 2013 12:03 03/02 2015 09:15 Forsikring til hjælpere ansat efter § 41
07/08 2013 11:59 03/02 2015 09:13 Merudgifter til slid på tøj og sko
07/08 2013 11:40 03/02 2015 08:49 Beregning af samlede merudgifter
07/08 2013 10:06 03/02 2015 08:24 Afdrag på bil som merudgift?
09/12 2014 06:34 09/12 2014 06:44 Krav til anvist boligs beliggenhed m.v.
02/09 2013 09:48 25/11 2014 06:25 Vejledningsforløb efter servicelovens § 11, stk. 3
07/08 2013 13:16 06/11 2014 09:53 Underretningspligt ved flytning til ny kommune
20/10 2014 10:36 20/10 2014 10:37 DUKH´s erfaringer om socialpædagogisk bistand
30/10 2013 10:17 19/09 2014 17:02 Dækning af transport til praktiksted
12/06 2014 12:05 12/06 2014 12:05 DUKH´s erfaringer om børnefaglig undersøgelser juni 2014
20/05 2014 06:41 20/05 2014 07:07 DUKH´s erfaringer om tabt arbejdsfortjeneste maj 2014
14/08 2013 09:20 03/05 2014 06:10 Pårørenderåd i botilbud
20/08 2013 13:02 03/04 2014 13:06 Om viden - selvhjælp
26/03 2014 07:21 01/04 2014 06:59 Nedskæring i støtte
26/11 2013 14:25 13/03 2014 14:36 12,5% eller 1% ferietillæg ved tabt arbejdsfortjeneste
09/08 2013 06:42 30/01 2014 14:43 Ledsagelse i udlandet
19/08 2013 11:36 28/01 2014 12:37 Udskiftning af benskinner
14/08 2013 09:12 28/01 2014 12:27 Reduktion af aflastningstimer
19/08 2013 06:21 27/01 2014 11:44 El-scooter - hjælpemiddel eller forbrugsgode
19/08 2013 06:32 27/01 2014 11:36 Afslag på inkontinent-trusse
22/08 2013 09:52 27/01 2014 08:03 Hvornår gælder en bevilling fra?
23/08 2013 06:30 21/01 2014 10:14 Støtte til bil ved psykisk lidelse
26/08 2013 09:12 21/01 2014 09:40 Handicapbil ved aflastning
30/08 2013 07:53 14/01 2014 06:37 Bevares specialskole ved flytning?
07/08 2013 13:51 14/01 2014 06:23 Tilbagebetaling af merudgifter
07/08 2013 09:41 13/01 2014 12:33 PC til fritidsbrug som merudgift
07/08 2013 11:28 13/01 2014 11:09 Udgift til øjenplaster
19/08 2013 06:47 13/01 2014 09:18 Støtte til ortopædisk fodindlæg
08/08 2013 10:22 13/01 2014 08:52 Overvægt og merudgifter
16/09 2013 06:21 13/01 2014 08:20 Frakendelse af merudgiftsydelse
18/11 2013 14:22 08/01 2014 12:50 Tabt arbejdsfortjeneste til flere børn
18/11 2013 10:35 08/01 2014 12:40 Tabt arbejdsfortjeneste og nedsat tid
27/08 2013 14:35 08/01 2014 12:25 Tabt arbejdsfortjeneste og lønstigning
22/11 2013 08:41 08/01 2014 12:09 Tabt arbejdsfortjeneste og værdi af fri bil
22/11 2013 08:51 08/01 2014 10:51 Tabt arbejdsfortjeneste af afspadsering
22/11 2013 07:54 08/01 2014 10:43 Stigning - regulering af tabt arbejdsfortjeneste-ydelsen
26/11 2013 14:19 08/01 2014 10:36 Ret til ferietillæg af tabt arbejdsfortjeneste
18/11 2013 13:47 08/01 2014 10:08 Fast bevilling kontra ad hoc bevilling
07/08 2013 11:02 07/01 2014 12:17 Barnepige som merudgift
14/08 2013 09:35 07/01 2014 09:45 Afvisning af botilbud
12/12 2013 14:34 13/12 2013 13:23 Alle spørgsmål-svar i viden-selvhjælp
28/11 2013 07:05 10/12 2013 10:54 Spørgsmål og svar om tabt arbejdsfortjeneste
25/06 2013 07:43 03/12 2013 09:32 Merudgifter til flytning
18/11 2013 11:32 29/11 2013 12:48 Deltidsjob før bevilling af tabt arbejdsfortjeneste
13/11 2013 16:11 13/11 2013 16:41 Forskellen på behandlingsmæssig og socialpædagogisk friplads
14/08 2013 09:11 28/10 2013 07:00 Valg af botilbud efter § 107
09/09 2013 12:48 25/09 2013 07:48 Førtidspension og boligsikring - boligydelse
09/09 2013 08:39 25/09 2013 07:48 Erstatning og førtidspension
09/09 2013 12:48 25/09 2013 07:42 Førtidspension og boligsikring - boligydelse
09/09 2013 09:50 25/09 2013 07:42 Invaliditetsydelse og overgang til førtidspension
19/08 2013 08:32 25/09 2013 07:27 Kontorstol: hjælpemiddel eller forbrugsgode
02/09 2013 09:05 25/09 2013 07:21 Definition af betydelig og varig nedsat funktionsevne
09/08 2013 07:34 25/09 2013 06:39 Ledsagelse ved folkepensionsalderen
29/08 2013 08:15 29/08 2013 10:03 Mødepligt i beskyttet beskæftigelse
29/08 2013 06:57 29/08 2013 10:03 Omskoling pga barn med handicap
27/08 2013 08:37 27/08 2013 12:25 Om transport og bil
16/08 2013 11:17 19/08 2013 06:05 Hjælpemidler og forbrugsgoder
15/08 2013 10:08 15/08 2013 10:11 Rækkehus eller lejlighed
15/08 2013 08:34 15/08 2013 10:11 Udgifter til flytning og indskud i bofællesskab
07/08 2013 09:56 08/08 2013 06:42 Flytning til kommunal anvist bolig og merudgift
Sidst opdateret 04/04 2014.