Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Er der frit valg mellem afløsning og aflastning?

Vedr. servicelovens § 84 - er der frit valg mellem afløsning og aflastning?

Er der frit valg mellem afløsning og aflastning?

Vi passer vores handicappede voksne søn hjemme, og vi har behov for aflastning. Nogle gange har vi behov for aflastning nogle få timer, og andre gange har vi behov for aflastning en nat eller en weekend.  Kan vi selv vælge, om der skal komme en afløser i vores hjem eller om vores søn skal i aflastning i et af kommunens tilbud.

Svar:

Det korte svar er nej - I kan ikke selv vælge.

Efter servicelovens § 84, stk. 1 skelnes der mellem afløsning og aflastning.

Afløsning foregår i hjemmet og aflastning foregår uden for hjemmet, f.eks. i en plejebolig eller botilbud.

I forbindelse med ansøgning om afløsning og aflastning skal kommunen foretage en konkret individuel vurdering, og i denne vurdering skal kommunen inddrage jer med henblik på at afklare jeres behov, og hvordan disse bedst imødegås.

På baggrund af denne vurdering træffer kommunen afgørelse, om der kan bevilges afløsning og/eller aflastning.

Bevilges der aflastning, er det kommunen, der vurderer hvor aflastningen kan tilbydes, og bevilges der afløsning i hjemmet, er det personale udpeget af kommunen der varetager opgaven.

Der er tale om faktisk forvaltningsvirksomhed, hvilket betyder, at kommunen indenfor lovens rammer, bestemmer, hvordan den bevilgede hjælp skal udføres.

Af Ankestyrelsens principafgørelse C-10-07 fremgår det, at en borger ikke har frit valg mellem afløsning og aflastning.

Sidst opdateret 25/02 2016.