Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Kan der bevilges afløsning i form af rengøring?

Kan vi få afløsning i form af rengøring efter servicelovens § 84?

Kan der bevilges afløsning efter servicelovens § 84 i form af rengøring?

Vi passer vores handicappede datter hjemme, og vi har meget vanskeligt ved at have overskud til de praktiske ting i hjemmet. Er der mulighed for hjælp til dette?

Svar:

Ja, der kan være mulighed at få bevilget hjælp til rengøring, når I som pårørende passer jeres datter i hjemmet.

Efter servicelovens § 84 kan der bevilges afløsning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der i hjemmet passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Denne afløsning kan også bevilges i form af rengøring.

Kommunen skal på baggrund af en konkret, individuel vurdering af jeres behov, træffe afgørelse om afløsning i form af rengøring.

Af Ankestyrelsens principafgørelse 3-18 fremgår det, at der efter § 84 kan bevilges hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, samt personlig hjælp, pleje og omsorg. Afløsningen kan bevilges uafhængigt af, om betingelserne for at få hjælp efter servicelovens § 83, om personlig hjælp og pleje og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, er opfyldt.

Sidst opdateret 01/03 2018.