Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Billån - beregning af afdrag

Hvordan beregner man størrelsen på afdraget ved et billån?

Hvordan beregner man størrelsen på afdraget ved et billån?

Vi har en søn som sidder i kørestol, da han har Cerebral Parese (Spastisk lammelse).  Vi er ved at søge om invalidebil og vil gerne vide, hvordan de månedlige afdrag, vi skal betale, beregnes, når det er vores barn som har et handicap.

 

Svar

Når der er tale om en handicapbil til et barn, skal lånet tilbagebetales på samme måde, som hvis det var til en voksen. Men når man skal se på, hvor meget der skal tilbagebetales, så kan der godt være en forskel. Når bilen er bevilget til barnet, er det nemlig barnets indkomstgrundlag, der er afgørende for, hvor meget der skal betales i addrag.

Hvis borgerens indtægt (uanset om der er tale om en voksen eller et barn) er 222.000 kr. eller herunder (sats i 2018), skal halvdelen af lånet tilbagebetales.  Det fremgår af § 8 i bilstøtte-bekendtgørelsen.

Hvis indtægten er højere end 222.000, skal du betale halvdelen af lånet tilbage plus 20% af den del af din indkomst, der overstiger 222.000.

Beregningeksempel

Det betyder, at du - hvis du tjener 322.000 kr. og får et billån til 150.000 kr. - skal betale 150.000 : 2 = 75.000 kr. plus 20 % af 322.000-222.000 =  20.000 kr. ekstra tilbage pga. din indkomst på 322.000 kr. Alt i alt skal der så betales 95.000 kr. tilbage. Den del af lånet, der skal nedskrives, nedsættes tilsvarende.

Antallet af afdrag

Lånet afdrages over 96 måneder.

Indtægtsgrænsen ændres årligt og den til enhver tid gældende grænse kan findes i Vejledning om regulering af satser.

Sidst opdateret 08/08 2019.
Mere information om handicapbil
Explorer Portlet