Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Brugsret til bil

Må vi køre i vores handicapbil, uden at vores søn er med?

Må vi køre i vores handicapbil, uden at vores søn er med?

Det drejer sig om at vores søn er bevilliget en handicapbil med os (forældre) som bruger. Der er sket det et par gange, at nogle (venlige) personer har haft et par kommentarer til vores brug af bilen. Så vores spørgsmål er: Må enten far eller mor bruge bilen til at køre til f.eks. læge, tandlæge eller en middag, hvor vores søn ikke er med? 

Vi vil jo nødig miste bilen. Vores søn bor hjemme og er ikke i aflastning eller dagtilbud. 

 

Svar:

Grundlæggende er der ikke noget til hinder for, at bilen benyttes til andre formål end at køre med - eller for den person, som den er bevilget til. Det afgørende er, at bilen - til trods for at I bruger den til andre formål - dækker barnets kørselsbehov og at bilen ikke bliver overdraget, udlejet eller udlånt i længere tid.

Bilen skal altså kunne være til rådighed for barnets kørselsbehov med kort varsel.

Det fremgår af bilbekendtgørelsen § 16, stk. 1, nr. 7, at bilen ikke må overdrages, udlejes, udlånes i længere tid. Det er uddybet i bilvejledningens pkt. 111, at "bilen ikke må stilles til rådighed for andre på en sådan måde, at den berettigede ikke længere har gavn af bilen og kan disponere over den til enhver tid."

Det er kommunen, der kan træffe afgørelse om, at lånet skal opsiges og at afgiftsfritagelsen bortfalde, f.eks. hvis  barnets kørselsbehov ikke dækkes som følge af anden brug af bilen.

Sidst opdateret 26/12 2017.
Mere information om handicapbil