Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Førtidig udskiftning af bil

Kan man få udskiftet bil, selv om den ikke er 6 år gammel?

Spørgsmål

Jeg har en handicapbil som jeg har fået bevilliget september 2010. Den har været meget på værksted det sidste års tid. Jeg har brugt ca. 30.000 kr. bare på det sidste år. Jeg har en bil med dieselmotor. Da jeg ansøgte om bil var det dengang primært korte afstande jeg havde brug for, men jeg føler mig dårlig vejledt da jeg nu har fundet ud af, at det kan en dieselbil ikke holde til. Hele motorenheden skal snart skiftes, fortalte min mekaniker mig, og det vil jeg ikke have råd til. Mit spørgsmål er derfor, om jeg efter 4,5 år kan søge om ny bil pga. dette?

Svar

Ja, du kan søge om at få bilen skiftet ud før tid. Altså at få en ny bevilling selvom bilen endnu ikke er 6 år gammel.  Det er normalt et krav, at bilen skal være 6 år gammel for at få en ny bevilling (jf. bilbekendtgørelsens § 11, stk.1). Det forudsætter dog, at en af følgende betingelser er opfyldt jf. bilbekendtgørelsens § 11, stk. 2:

  1. At det ved erklæring fra en synsvirksomhed dokumenteres, at udskiftning af bilen er nødvendig,
  2. når bilen er totalskadet, eller
  3. når bilen ikke længere er egnet på grund af en ændring af ansøgerens funktionsevne.

I dit tilfælde skal du derfor kontakte en synsvirksomhed for at få en erklæring om, at udskiftning af bilen er nødvendig pga. bilens stand (det vil også være en synsvirksomhed, der kan tage stilling til, om en bil opfylder kravet om udskiftning pga. totalskade, mens det vil kræve en lægeerklæring at søge udskiftning pga. ændringer i ens funktionsevne). Det er uddybet i bilvejledningen, hvad der skal til for at få en bil skiftet ud før tid med den begrundelse, at udskiftning af bilen er nødvendig pga. bilens stand. Der står:

69. Bekendtgørelsens § 11, stk. 2, nr. 1, sigter til de såkaldte »mandagsbiler« eller biler, der er belastet med tekniske problemer i et sådant omfang, at bilen praktisk taget ikke kan anvendes eller er uforholdsmæssig reparationskrævende. Der skal i disse tilfælde indhentes en erklæring fra en synsvirksomhed.

Det er altså muligt at få udskiftet en bil, hvortil der er ydet støtte efter servicelovens §114, før den er 6 år gammel, hvilket den normalt skal være. Det kræver en erklæring fra en synsvirksomhed om, at den er belastet med tekniske problemer i et sådant omfang, at bilen praktisk taget ikke kan anvendes eller er uforholdsmæssig reparationskrævende

Om du kan få skiftet din bil ud før tid kan jeg ikke svare på. Det vil bero på en konkret, individuel vurdering.

Sidst opdateret 11/01 2018.
Mere information om handicapbil